ဟီဂရွိမိုခိုတိုရွိဘဇကူကာပန္းၿခံ
ဟီဂရွိမိုခိုတိုရွိဘဇကူကာပန္းၿခံ
ဟီဂရွိမိုခိုတိုရွိဘဇကူကာပန္းၿခံ
ဟီဂရွိမိုခိုတိုရွိဘဇကူကာပန္းၿခံ
ဟီဂရွိမိုခိုတိုရွိဘဇကူကာပန္းၿခံ
ဟီဂရွိမိုခိုတိုရွိဘဇကူကာပန္းၿခံ
ဟီဂရွိမိုခိုတိုရွိဘဇကူကာပန္းၿခံ ဟီဂရွိမိုခိုတိုရွိဘဇကူကာပန္းၿခံ ဟီဂရွိမိုခိုတိုရွိဘဇကူကာပန္းၿခံ ဟီဂရွိမိုခိုတိုရွိဘဇကူကာပန္းၿခံ ဟီဂရွိမိုခိုတိုရွိဘဇကူကာပန္းၿခံ ဟီဂရွိမိုခိုတိုရွိဘဇကူကာပန္းၿခံ

ငါးလပိုင္း

ႏွစ္စဥ္ေမလဆန္းမွ ဇြန္လဆန္းအထိ ၿမက္ခင္းဆာကူရာသည္ ၾကည့္ရွု ့ခံစားႏိုင္ၿပီး ေတာင္ကုန္းတစ္ခြင္လံုးပန္းေရာင္ၿဖစ္ေနပါသည္။ ၁၀ စတုရန္းမီတာက်ယ္ေသာ ၿမက္ခင္းဆာကူရာ၏ ထင္ရွားေသာေနရာၿဖစ္ၿပီး ထို႕ရွု ့ခင္းသည္အလြန္လွပေသာ ရင္သက္ရွု ့ေမာဖြယ္ေကာင္းေသာေၾကာင့္ ႏွစ္တိုင္းလူမ်ားစြာလာေရာက္လည္ပတ္ၾကပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Hokkaidō Abashiri-gun Ōzora-chō Higashimokoto Suehiro 393

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://translate.google.com/translate?...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  ငါးလပိုင္း, ေျခာက္လပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

  ရာသီခ်ိန္တြင္ အခမဲ့ေၿပးဆြဲေသာဘတ္စ္ကားမ်ားရွိၿပီး အမ်ားသံုးသြားလာေရးစနစ္မ်ားကလည္း ဆက္သြယ္ရလြယ္ကူပါသည္။ တရားဝင္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ သြားလာမွုအေနအထားမ်ားကို ၾကည့္ရွု ့ႏိုင္ပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR (Abashiriဘူတာ) မွ Abashiriဘတ္စ္ၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၅၀ မိနစ္ (Ōzora-chō Higashimokoto) တြင္ဆင္းပါ။ တကၠစီၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၅ ၊၆ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ဟီဂရွိမိုခိုတိုရွိဘဇကူကာပန္းၿခံ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္