အိအိုတေဂခိုင္းအိဂန္း
အိအိုတေဂခိုင္းအိဂန္း
အိအိုတေဂခိုင္းအိဂန္း
အိအိုတေဂခိုင္းအိဂန္း
အိအိုတေဂခိုင္းအိဂန္း အိအိုတေဂခိုင္းအိဂန္း အိအိုတေဂခိုင္းအိဂန္း အိအိုတေဂခိုင္းအိဂန္း

ႏွစ္လပိုင္း

နိရွိအီဇု၏အလွဆံုးေသာညေနခင္းရွု ့ခင္းကိုၿမင္ေတြ ့ႏိုင္ေသာ ပင္လယ္ကမ္းနားၿဖစ္ၿပီး ညေနေနဝင္ခ်ိန္သည္ ဂ်ပန္တြင္အလွဆံုးေနရာ။ ဒီတစ္ဝိုက္တြင္ ေက်ာက္ေဆာင္မ်ား မ်ားသည့္အတြက္ အားလံုးသည္ ညေနခင္းေန၏အေရာင္ဆိုးၿခင္းခံထားရေသာ လွပေသာ ရွု ့ခင္းမ်ားၿဖစ္ေနပါသည္။ ေႏြရာသီတြင္ ပင္လယ္ေရကူးၿခင္းမ်ားလည္း အလြန္လူၾကိဳက္မ်ားပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Shizuoka ken Kamo-gun Nishiizu-chō Tago

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.town.nishiizu.shizuoka.jp/e...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ေႏြဦးႏွင့္ ေဆာင္းဦးအခ်ိန္တြင္ တေဂါကၽြန္း၏ ေယာက်ားကၽြန္းႏွင့္ မိန္းမကၽြန္းၾကားတြင္ ညေနခင္းေနသည္နစ္ၿမဳပ္သြားၿပီး မဲဂနဲေခ်ာဟု ေခၚၾကေသာ ေက်ာက္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ လိုက္ဖက္စြာရွိေနပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Izuhakone ရထားလိုင္း Sunzuလိုင္း ( Shuzenjiဘူတာ) မွ တိုးကိုင္းဘတ္စ္ မစြတ္ဇခိသို ့သြားေသာ ၁ နာရီ ၂၅ မိနစ္
  (Ōtago) တြင္ဆင္းၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ပါက ၅ မိနစ္)

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

အိအိုတေဂခိုင္းအိဂန္း၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္