ေဂါ့ကယမဂခုေခ်ာေနာ့ဆတို
ေဂါ့ကယမဂခုေခ်ာေနာ့ဆတို
ေဂါ့ကယမဂခုေခ်ာေနာ့ဆတို
ေဂါ့ကယမဂခုေခ်ာေနာ့ဆတို
ေဂါ့ကယမဂခုေခ်ာေနာ့ဆတို
ေဂါ့ကယမဂခုေခ်ာေနာ့ဆတို ေဂါ့ကယမဂခုေခ်ာေနာ့ဆတို ေဂါ့ကယမဂခုေခ်ာေနာ့ဆတို ေဂါ့ကယမဂခုေခ်ာေနာ့ဆတို ေဂါ့ကယမဂခုေခ်ာေနာ့ဆတို

ခုႏွစ္လပိုင္း

ဖူဂ်ီခရိုင္ ေဂၚခဆန္းဝင္ေပါက္တြင္ရွိေသာ ဂခုေခ်ာေနာ့ဆတို။ မတ္ေစာက္ေသာ ေတာင္ကုန္းေဒသၿဖစ္သည့္အတြက္ လွ်ိဳဝွက္ေသာေနရာဟုလည္း ေခၚၾကပါသည္။ ရိုးရာဆန္ေသာ ဂခုေခ်ာဇုခုရိကို အစထားၿပီး အိနိရွိအဲေနာ့ ရွု ့ခင္း၊ ယဥ္ေက်းမွုမ်ားသည္ ယေန ့အထိ ဂရုတစိုက္ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ ေဂၚခဆန္းတြင္ ရိုးရာေနထိုင္စားေသာက္မွုမ်ဳိးကို လက္ေတြ ့တြင္ ခံစားႏိုင္သည့္အၿပင္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ လည္ပတ္စရာေနရာမ်ားလည္း ရွိပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Toyamaken Nantoshi Suganuma 855

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  -

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ကမၻာအေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ ဂခုေခ်ာဇုခုရိအိမ္တြင္ တည္းခိုနိုင္သည့္အတြက္ အဖိုးတန္ေသာေနရာၿဖစ္ပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR Jōhanaလိုင္း ( Jōhanaဘူတာ) မွ ခအဲစြတ္ႏိုး ဘတ္စ္ၿဖင့္ ၄၀ မိနစ္

  Tōkaihokuriku ကားလမ္း ( gokayama IC ) မွ နိုင္ငံပိုင္အေဝးေၿပးလမ္း ၁၅၆ မွတစ္ဆင့္ ၂၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ေဂါ့ကယမဂခုေခ်ာေနာ့ဆတို၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္