ဟပိုးေရကန္
ဟပိုးေရကန္
ဟပိုးေရကန္
ဟပိုးေရကန္
ဟပိုးေရကန္ ဟပိုးေရကန္ ဟပိုးေရကန္ ဟပိုးေရကန္

တကယ့္ကိုၾကီးမားေသာမွန္ကဲ့သို ့ ေရမ်က္ႏွာၿပင္သည္ အၿဖဴေရာင္ဆက္စပ္ေနေသာေတာင္ၾကားမ်ားကို ပံုရိပ္ေပၚေစေသာ လွ်ိဳ ဝွက္နက္နဲေသာေရကန္။ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာၿပင္အထက္ ၂၀၆၀ မီတာတြင္ရွိၿပီး ေဆာင္းဦးတြင္ ေလာင္ကၽြမ္းလုနီးပါးအေရာင္မ်ားၿဖစ္ေနေသာ မိုမိဂိ်၊ ေႏြရာသီအစတြင္ က်န္ေနေသာႏွင္းမ်ားက မေပ်ာ္ေသးသည့္အတြပ္ အၿဖဴေရာင္ကမၻာကိုလည္း ၿမင္ေတြ ့ႏိုင္ပါသည္။ လိုက္ဖက္မွုမ်ားရွိေနေသာ လန္းဆန္းလွပေသာ ရွု ့ခင္းသည္ ေတာင္တက္ၿခင္းအတြက္လည္း အလြန္ အဖိုးတန္ေသာ ရွု့ခင္းၿဖစ္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Nagano ken kitaazumigunhakubamura Kitashiro

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  ႏိုဝင္ဘာလမွ ေမလလယ္

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ေတာင္တက္ၿခင္းဖြင့္ခ်ိန္အထိဆက္သြယ္ထားေသာ ဟပိုးအရုကပန္းလိုင္း၏ဖြင့္ခ်ိန္ ေမလကုန္ မွ ေအာက္တိုဘာ
  ႏွစ္ကိုလိုက္ကာေျပာင္းလဲမႈရွိပါသည္

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  -

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  ေျခာက္လပိုင္း, ခုႏွစ္လပိုင္း, ရွစ္လပိုင္း, ကိုးလပိုင္း, ဆယ္လပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

  ေတာင္တက္ၿခင္းသည္ ပထမဆံုးစတင္လုပ္ေဆာင္သူအတြက္လည္း လုပ္ကိုင္မဳွလြယ္ကူေသာေနရာၿဖစ္ပါသည္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  (Happōike sansō) မွ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ပ်မ္းမွ် ၉၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ဟပိုးေရကန္၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္