စြတ္မေဂၚခ်ဳခု
စြတ္မေဂၚခ်ဳခု
စြတ္မေဂၚခ်ဳခု
စြတ္မေဂၚခ်ဳခု
စြတ္မေဂၚခ်ဳခု
စြတ္မေဂၚခ်ဳခု စြတ္မေဂၚခ်ဳခု စြတ္မေဂၚခ်ဳခု စြတ္မေဂၚခ်ဳခု စြတ္မေဂၚခ်ဳခု

အဲဒိုေခတ္ၿမိဳ ့ပံုစံကို ထိန္းသိမ္းထားေသာ အေရးၾကီးေသာ ရိုးရာအေဆာက္အဦးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားေသာ ေဒသ၏ ပထမဆံုးေသာ ေရြးခ်ယ္ထာူေသာ ဧရိယာၿဖစ္ေသာေနရာ။ မူလကတည္းက လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအတြက္ အေရးၾကီးေသာေနရာၿဖစ္သည့္အတြပ္ တည္ခိုသည့္ေနရာအၿဖစ္ စည္ကားပါသည္။ လက္ရွိတြင္ စြတ္မေဂၚခ်ဳခုမွ ေတာင္တက္ခရီးစဥ္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Nagano ken Kiso-gun Nagiso-chō

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  -

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ေရွးေခတ္ၿပည္သူ ့အႏုပညာပစၥည္းမ်ား၊ စားေသာက္ကုန္မ်ားလည္း မ်ားၿပီး ေစ်းဝယ္ၿခင္း၊စားေသာက္ၿခင္းမ်ားလည္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာေနရာၿဖစ္ပါသည္။ တဖန္ တည္းခိုခန္းတြင္းတြင္ ၁၀ နာရီ မွ ၁၆ နာရီၾကားတြင္ လမ္းေလွ်ာက္သြားေသာသူမ်ားအတြက္ ကားမ်ားသြားလာခြင့္မၿပဳပါ။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR (Nagiso ဘူတာ) မွ အြန္းတခဲ (Magome hogami gyō') တြင္စီးၿပီး (Tsumago)တြင္ဆင္းပါ

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

စြတ္မေဂၚခ်ဳခု၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၁~၁၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္