ဟခ်ိမန္းဇက
ဟခ်ိမန္းဇက
ဟခ်ိမန္းဇက
ဟခ်ိမန္းဇက
ဟခ်ိမန္းဇက ဟခ်ိမန္းဇက ဟခ်ိမန္းဇက ဟခ်ိမန္းဇက

တစ္လပိုင္း

ဟကိုတဒဲေတာင္မွာ ညရွု ့ခင္းမ်ားရွိေနေသာ ရွု ့ခင္းၾကည့္ေနရာအၿဖစ္ မိတ္ဆက္ေပးၿခင္းခံရေသာ ေတာင္ကုန္း။ မူလက ေတာင္ကုန္းကိုတက္သြားေသာေနရာတြင္ ဟကိုတဒဲဟခ်ိမန္းနန္းေတာ္က ရွိခဲ့ၿပီး ထိုအမည္မွဆင္းသက္လာလသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ (မူလ၊ ဟိကုိတဒဲရွိ)

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Hokkaidō Hakodate-shi Suehiro-chō

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  https://www.hakodate.travel/en/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ေၾကာ္ၿငာရိုက္ကူးေသာေနရာအၿဖစ္ လူသိမ်ားၾကပါသည္။ ေဆာင္းရာသီတြက္ ( ဟကိုတဒဲမီးထြန္းၿခင္း)ရွိၿပီး လမ္းရွိသစ္ပင္မ်ား ေက်ာက္ဖ်ာမ်ားကို ထြန္းလင္းထားပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  ၿမိဳ ့ရထား (Suehiromachi) ရထားရပ္သည့္ေနရာတြင္ ဆင္းၿပီးေနာက္ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ၁ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ဟခ်ိမန္းဇက၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၂~၁လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္