ကိုခုအဲအိဟိတခ်ိခိုင္းအိဟင္းပန္းျခံ
ကိုခုအဲအိဟိတခ်ိခိုင္းအိဟင္းပန္းျခံ
ကိုခုအဲအိဟိတခ်ိခိုင္းအိဟင္းပန္းျခံ
ကိုခုအဲအိဟိတခ်ိခိုင္းအိဟင္းပန္းျခံ
ကိုခုအဲအိဟိတခ်ိခိုင္းအိဟင္းပန္းျခံ
ကိုခုအဲအိဟိတခ်ိခိုင္းအိဟင္းပန္းျခံ
ကိုခုအဲအိဟိတခ်ိခိုင္းအိဟင္းပန္းျခံ
ကိုခုအဲအိဟိတခ်ိခိုင္းအိဟင္းပန္းျခံ
ကိုခုအဲအိဟိတခ်ိခိုင္းအိဟင္းပန္းျခံ ကိုခုအဲအိဟိတခ်ိခိုင္းအိဟင္းပန္းျခံ ကိုခုအဲအိဟိတခ်ိခိုင္းအိဟင္းပန္းျခံ ကိုခုအဲအိဟိတခ်ိခိုင္းအိဟင္းပန္းျခံ ကိုခုအဲအိဟိတခ်ိခိုင္းအိဟင္းပန္းျခံ ကိုခုအဲအိဟိတခ်ိခိုင္းအိဟင္းပန္းျခံ ကိုခုအဲအိဟိတခ်ိခိုင္းအိဟင္းပန္းျခံ ကိုခုအဲအိဟိတခ်ိခိုင္းအိဟင္းပန္းျခံ

ပ်မ္းမွ်၃.၅ ရွိေသာ ၾကီးမားက်ယ္ၿပန္ ့ေသာ ရွု ့ခင္းလွပေသာေတာင္ကုန္း တစ္ခြင္တစ္ၿပင္တြင္ အပင္ေပါင္းေလးဆယ့္ငါးသိန္းခန္ ့ရွိေသာ ပန္းအၿပင္ တစ္ျခားမ်ားစြားေသာပန္းမ်ားလည္း ပြင့္ၾကသည္။ ပန္ၿခံၿပဳလုပ္ထားေသာ ဧရိယာ ၂၀၀ မွာလည္း ပန္းၿခံထဲတြင္ ပန္းေပါင္းစံုပြင့္ေနပါသည္။ ေႏြဦးရာသီတြင္ ၊က်ဴလစ္၊ ေႏြရာသီအစပိုင္းမွ ေႏြရာသီအတြင္းတြင္ ႏွင္းဆီစေသာပန္းမ်ား၊ ေဆာင္းဦးတြင္ ကိုခိရာ၊ ေကာ္စမိုမ်ားလည္း ေတြ ့ႏိုင္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Ibaraki Prefecture Hitachinaka City Omori Morita Ouma 605-4

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  လူၾကီး (၁၅ႏွစ္ႏွင့္အထက္) ၄၁၀ ယန္း
  ဆဲလဗား (၆၅ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ ) ၂၁၀ ယန္း
  ကေလး (မူလတန္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းသား) ၈၀ ယန္း

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၉ း ၃၀ မွ ၁၇ း ၀၀

 • ပိတ္ရက္

  တနလာၤေန ့

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://en.hitachikaihin.jp/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အခ်ိန္၊ ပန္းျခံပိတ္သည့္အခ်ိန္မ်ားမွာ ရာသီဥတုေပၚတြင္ လိုက္ကာ ေၿပာင္းလဲမွုရွိပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR Katsuta Station အေရွ ့ဘက္ထြက္ေပါက္Ibaraki kosuu ဘတ္စ္ကား၊ ပလက္ေဖာင္းနံပါတ္ ၂ မွ ခအိဟားမပန္းျခံအေနာက္ေပါက္ တဖန္ ခအိဟားမပန္းျခံေတာင္ဘက္ တြင္ ဆင္းၿပီး ပ်မ္းမွ် ၁၇ မိနစ္ မွ ၂၃ မိနစ္

  JR Katsuta Stationမွ တကၠစီျဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၁၅ ၁၅ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ကိုခုအဲအိဟိတခ်ိခိုင္းအိဟင္းပန္းျခံ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္