ေယာ္ရွိနိုဂရိအိဆဲခိ
ေယာ္ရွိနိုဂရိအိဆဲခိ
ေယာ္ရွိနိုဂရိအိဆဲခိ
ေယာ္ရွိနိုဂရိအိဆဲခိ
ေယာ္ရွိနိုဂရိအိဆဲခိ ေယာ္ရွိနိုဂရိအိဆဲခိ ေယာ္ရွိနိုဂရိအိဆဲခိ ေယာ္ရွိနိုဂရိအိဆဲခိ

ကိုးလပိုင္း

ေယာ္ရွိနိုဂရိအိဆဲခိက ဆာဂါခရိုင္ ခန္းဇခိျမိဳ့နယ္ရဲ့ ရြာသံုးရြာကို ခြရက္ရွိတဲ့ ဂ်ပန္အၾကီးမားဆံုး ယာေယာအိေခတ္ရဲ့ အေမြအနွစ္ျဖစ္တယ္။ နွစ္ေပါင္း ၇၀၀ ဆက္လက္တည္ရွိခဲ့တဲ့ ယာေယာ္ေခတ္ရဲ့ အားလံုးေသာ အေမြအနွစ္ပစၥည္းေတြကို ရွာေဖြေတြ ့ရွိျပီး ေခတ္ေဟာင္းရဲ့ ေနထိုင္စားေသာက္မွုေတြ ေျပာင္းလဲလာမွုကို ေလ့လာနိုင္ပါတယ္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Sagaken kanzakigun yoshinogarichō Tade 1869

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  လူၾကီး( ၁၅ နွစ္အထက္ ) ၄၂၀ ယန္း
  မူလတန္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းသား ၈၀ ယန္း
  ၆၅ နွစ္အထက္ ၂၀၀ ယန္း
  ၆ နွစ္ မျပည့္ေသာကေလး အခမဲ့

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  စက္တင္ဘာလ မွ ေမလ ၉း၀၀ မွ ၁၇း၀၀
  ဇြန္လ မွ ၾသဂုတ္လ ၉း၀၀ မွ ၁၈း၀၀

 • ပိတ္ရက္

  ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္
  ဇန္နဝါရီလ ၃ ၾကိမ္ေျမာက္ တနလၤာေန ့နဲ ့ေနာက္ရက္

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.yoshinogari.jp/en/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ဇူလိုင္လမွ ၾသဂုတ္လထိ အပတ္စဥ္ လေကြးေက်ာက္ နဲ ့ ေျမထည္လုပ္ျခင္း လက္ေတြ ့လုပ္ေဆာင္မွုပြဲေတြ က်င္းပပါတယ္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR ( Tosuဘူတာ ) မွ စီးျပီး JR ( Yoshinogarikōenဘူတာ) သို ့မဟုတ္ JR ( Kanzakiဘူတာ ) ဆင္းျပီးေနာက္ ၁၅ မိနစ္ လမ္းေလွွ်ာက္
  JR (Sagaဘူတာ ) မွ စီးျပီး JR ( Yoshinogarikōenဘူတာ) သို ့မဟုတ္ JR ( Kanzakiဘူတာ ) ဆင္းျပီးေနာက္ ၁၅ မိနစ္ လမ္းေလွွ်ာက္

  (Fukuokakūkō kokunaisen) မွ စီးျပီး ( Yoshino garirekishikōen mae ) ဆင္း
  ( Sakaeki basusentā) မွ စီးျပီး ( Yoshino garirekishikōen mae ) ဆင္း

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ေယာ္ရွိနိုဂရိအိဆဲခိ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၂~၃လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္