တာနိခါဝဒါခဲ
တာနိခါဝဒါခဲ
တာနိခါဝဒါခဲ
တာနိခါဝဒါခဲ
တာနိခါဝဒါခဲ တာနိခါဝဒါခဲ တာနိခါဝဒါခဲ တာနိခါဝဒါခဲ

ကိုးလပိုင္း

အယ္ပိုင္းသစ္ပင္ေတြရဲ့သုခဘံုလို ့ေျပာၾကတဲ့ တာနိခါဝေတာင္ ျဖစ္တယ္။ ေႏြရာသီအစမွ ေရပိန္းပန္းနဲ ့ခုရုမနွင္းပန္းေတြကို ေတြ ့နိုင္ျပီး အေရွ ့ဘက္ ေတာင္ၾကားမွာ ေႏြရာသီေတာင္မွ နွင္းေတြ က်န္ရွိတယ္ဆိုတဲ့ အထူးေျမအေနအထားရွိေနပါတယ္။ တာနိခါဝေတာင္ထိပ္ရဲ ့ရာဇဝင္က ဂ်ပန္ေတာင္တတ္သမိုင္းေၾကာင္းရွိတယ္လို ့ေျပာရေလာက္ေအာင္ မ်ားစြာေသာ ေတာင္တတ္သမားေတြကို က်ရွံဳးေစခဲ့တဲ့ ေတာင္ျဖစ္တယ္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Gunmaken tonegun minakamimachiyubiso

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ေတာင္တတ္ခရီးစဥ္ စတင္ေသာ တန္းရွင္းဟိရဘူတာထိ ေကာင္းကင္ၾကိဳးလိုင္း ဖြင့္ခ်ိန္ :
  ၾကားရက္ ၈း၀၀ မွ ၁၇း၀၀ ( ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္မွ မတ္လ ၁၉ ရက္က ၉း၀၀ မွ ~ )
  စေန၊တနဂၤေႏြ၊ေန ့ထူးေန ့ျမတ္ ၇း၀၀ မွ ၁၇း၀၀ ( ၾသဂုတ္လ ၁၄ရက္မွ ၁၆ ရက္က စေန၊တနဂၤေႏြ၊ေန ့ထူးေန ့ျမတ္)

 • ပိတ္ရက္

  ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္မွ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  -

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ရာသီဥတုေပၚမူတည္ျပီး ေကာင္းကင္ၾကိဳးလိုင္းက နားျပီး ေတာင္တက္လမ္းလည္း အႏၱရာယ္မ်ားတာေၾကာင့္ မသြားခင္ ေသခ်ာစံုစမ္းတာ ပိုေကာင္းပါတယ္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Jōetsuက်ည္ဆန္ရထား ( Jōmōkōgenဘူတာ ) မွ (Tanigawadake ေကာင္းကင္ၾကိဳးလိုင္း ) စီး ၅၀ မိနစ္ခန္ ့
  Jōetsuလိုင္း (Minakamiဘူတာ ) မွ ( Tanigawadakeေကာင္းကင္ၾကိဳးလိုင္း ) စီး ၂၅ မိနစ္ခန္ ့

  Kan'etsuကားလမ္း (Minakami IC ) မွ Kokudō ၂၉၁ နံပါတ္လိုင္း ကို Tanigawadakeဘက္သို ့ ၂၅ မိနစ္ခန္ ့

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

တာနိခါဝဒါခဲ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္