ေယာေရာပန္းၿခံ
ေယာေရာပန္းၿခံ
ေယာေရာပန္းၿခံ
ေယာေရာပန္းၿခံ
ေယာေရာပန္းၿခံ ေယာေရာပန္းၿခံ ေယာေရာပန္းၿခံ ေယာေရာပန္းၿခံ

ဆယ့္တစ္လပိုင္း

ေရတံခြန္ေရသည္ အရက္အၿဖစ္ေၿပာင္းလဲသြားသည္ဟု ဆိုေသာ ပံုၿပင္ရွိေသာ ( ေယာေရာေရတံခြန္) ရွိေသာ ပန္းၿခံ။ ေယာေရာပန္းၿခံသည္ ဟိဒ၊ ဘိႏိုးဆာကူရာ ၃၃ ထဲတြင္ အသီးသီးေရြးခ်ယ္ခံထားရပါသည္။ ေႏြရာသီသည္ ပ်မ္းမွ် အပင္ေပါင္း ၃၀၀၀ခန္ ့ရွိေသာ ဆာကူရာသည္ ပန္းၿခံတစ္ခုလံုးကို ပန္းေရာင္ဖံုးလႊမ္းထားၿပီး ေဆာင္းဦးသည္ မိုမိဂ်ိ ၊ ခအဲဒဲ၊ အိေခ်ာစေသာ အေရာင္မ်ားရွိလာၿပီး ပန္းၿခံဝင္ေပါက္မွ ေရတံခြန္ကိုဆက္စပ္ထားေသာ လမ္းတစ္ခုလံုးသည္ မိုမိဂ်ိပန္းအေရာင္မ်ားၿဖင့္ ဖံုးလြမ္းထားပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Gifuken Yoro-gun Takabayashi-cho Takabayashi 1298-2

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၉ း ၀၀ မွ ၁၇ း ၀၀

 • ပိတ္ရက္

  တနလၤၤာ ( ပိတ္ရက္ၿဖစ္ပါက ေနာက္ေန ့) ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္မွ ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္
  ရာသီဥတုဆိုးရြားသည့္အခ်ိန္တြင္ အေရးေပၚပန္းၿခံပိတ္ပါသည္
  ဆာကူရာ၊မိုမိဂ်ိရာသီ၊ အိုဘြန္းစသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ အေရးေပၚပန္းၿခံဖြင့္ၿခင္းလည္းရွိပါသည္

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.kankou-gifu.jp/spot/903/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ပန္းၿခံတစ္ခုလံုးသည္ ဝင္ေၾကးအခမဲ့ဆိုေသာ္လည္း ပန္းၿခံထဲတြင္ ေဂါက္ရိုက္ၿခင္း၊ တန္းနစ္ကစားၿခင္းမ်ားအၿပင္ တၿခားအရာမ်ားကို အခေၾကးေငြၿဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Yōrōရထားလိုင္း (Kuwanaဘူတာ) မွ စီးပါ၊ (Yōrōဘူတာ) တြင္ဆင္းၿပီးေနာက္ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ပ်မ္းမွ် ၁၀ မိနစ္
  Yōrōရထားလိုင္း (Ōgakiဘူတာ) မွ စီးပါ၊ (Yōrōဘူတာ) တြင္ဆင္းၿပီးေနာက္ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ပ်မ္းမွ် ၁၀ မိနစ္

  nagamiအေဝးေၿပးလမ္း (Ōgaki IC ) မွ ပ်မ္းမွ် ၂၀ မိနစ္
  nagamiအေဝးေၿပးလမ္း (sekigaharaIC ) မွ ပ်မ္းမွ် ၂၅ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ေယာေရာပန္းၿခံ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၅~၆လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္