ဟိုရွိတိုးဂဲေနာ့တနဒ
ဟိုရွိတိုးဂဲေနာ့တနဒ
ဟိုရွိတိုးဂဲေနာ့တနဒ
ဟိုရွိတိုးဂဲေနာ့တနဒ
ဟိုရွိတိုးဂဲေနာ့တနဒ
ဟိုရွိတိုးဂဲေနာ့တနဒ ဟိုရွိတိုးဂဲေနာ့တနဒ ဟိုရွိတိုးဂဲေနာ့တနဒ ဟိုရွိတိုးဂဲေနာ့တနဒ ဟိုရွိတိုးဂဲေနာ့တနဒ

ခုႏွစ္လပိုင္း နံနက္

(ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ဆတို ၁၀၀) တြင္ေရြးခ်ယ္ခံထားရေသာ ဟိုရွိတုိဂဲေနာ့တနဒသည္ လြမ္းေမာစရာေကာင္းေသာ အမွတ္တရမ်ားကို ၿဖစ္ေစေသာ ဒအန္းရွ့ခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ရာသီဥတုေကာင္းမြန္ပါက မနက္ေစာေစာ တိမ္ပင္လယ္ၿဖစ္ေပၚပါသည္။ ေနထြက္ၿခင္းကိုလိုက္ကာ ေရႊဝါေရာင္ေတာက္ပေသာ တိမ္ပင္လယ္ၿဖစ္ေနေသာ တနဒသည္ အလြန္ဆန္းၿပားလွပၿပီး မ်ားစြာေသာ ဓာတ္ပံုဆရာမ်ားလည္း လူၾကိဳက္မ်ားေသာ ရွုခင္း။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ႏွင္းက်သည့္အခ်ိန္သည္ ႏွင္းဖယ္ရွားၿခင္းကို မလုပ္သည့္အတြက္ကားဝင္ေရာက္ရန္ ခက္ခဲပါသည္။

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://enjoyniigata.com/en/index.html

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ႏွင္းမ်ားေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီးေနာက္ ဇြန္လအထိႏွင့္ ေအာက္တိုဘာ၊ ႏိုဝင္ဘာတြင္ လယ္ကြင္းမ်ားသည္ ေရမ်ားဝင္ေရာက္ၿပီး ရွု ့ခင္းသည္ (ေရမွန္)ကို ၾကည့္ေနရသကဲ့သို ့ၿဖစ္ပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္လည္ပတ္သည့္ေနရာတစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘဲ လယ္ယာေၿမ (ကိုယ္ပိုင္ေၿမ)မ်ား ၿဖစ္သည့္အတြက္ အၿပဳအမူမ်ားကို ဂရုတစိုက္ထားၿပီး ေလ့လာၾကည့္ရွု ရန္လိုအပ္ပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Hokuetsuအၿမန္လမ္းhokuhokuလိုင္း (matsu daiဘူတာ) တြင္ ဆင္းၿပီးေနာက္ ကားၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၂၀ မိနစ္

  Kanetsuကားလမ္း (Muikamachi IC )မွ ၿပည္တြင္းအေဝးေၿပးလမ္း အမွတ္ ၂၅၃ လိုင္းၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၆၀ မိနစ္
  hokurikuကားလမ္း (Jōetsu IC) မွၿပည္တြင္းအေဝးေၿပးလမ္း အမွတ္ ၂၅၃ လိုင္းၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၆၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ဟိုရွိတိုးဂဲေနာ့တနဒ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္