ဂ်ဴးနိခို (ခဲတိုဘေနာ့အိခဲ)
ဂ်ဴးနိခို (ခဲတိုဘေနာ့အိခဲ)
ဂ်ဴးနိခို (ခဲတိုဘေနာ့အိခဲ)
ဂ်ဴးနိခို (ခဲတိုဘေနာ့အိခဲ)
ဂ်ဴးနိခို (ခဲတိုဘေနာ့အိခဲ) ဂ်ဴးနိခို (ခဲတိုဘေနာ့အိခဲ) ဂ်ဴးနိခို (ခဲတိုဘေနာ့အိခဲ) ဂ်ဴးနိခို (ခဲတိုဘေနာ့အိခဲ)

ဂ်ဴးနိခိုဆိုသည္မွာ ရွိရာဂမိေတာင္တန္းေဒသအေနာက္ပိုင္းတြင္ရွိေသာ ၃၃ သဘာဝရြ ံႏြံကန္အုပ္စုကို ဆိုပါသည္။ အိုအိုခုအဲေတာင္မွ ၁၂ ခုေသာ ႏြံေရကန္ကို ၿမင္ရေသာေၾကာင့္ ( ဂ်ိဳးနိခု)ဟု အမည္ေပးထားပါသည္။ ႏြံေရကန္အုပ္စုထဲမွ တစ္ခုၿဖစ္ေသာ ခဲအိတိုဘေနာ့အိခဲ သည္ ထိုနာမည္အတိုင္း ၾကက္ဦးေခါင္းသဖြယ္ၿဖစ္ေနပါသည္။ ၾကည္လင္ေနေသာေရမ်က္ႏွာၿပင္သည္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ဝန္းရံထားေသာ ရာဘာပင္မ်ားကို တကယ့္မွန္အတိုင္း ပံုရိပ္ထင္ဟပ္ေနပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Aomori ken Nishitsugaru-gun Fukaura-chō

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  -

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  ေလးလပိုင္း, ငါးလပိုင္း, ေျခာက္လပိုင္း, ခုႏွစ္လပိုင္း, ရွစ္လပိုင္း, ကိုးလပိုင္း, ဆယ္လပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

  ေဆာင္းရာသီအခ်ိန္တြင္ ပံုမွန္မဝင္ေရာက္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေဒသခံလမ္းညႊန္ပါေသာ ခရီးသြားအဖြဲ ့ဆိုပါက ႏွင္းေတာင္တက္ၿခင္းလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR (Jūnikoဘူတာ) မွkōnan ဘတ္စ္ၿဖင့္ (Oku Jūni-koကားရပ္နားစခန္း) အထိပ်မ္းမွ် ၁၅ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ဂ်ဴးနိခို (ခဲတိုဘေနာ့အိခဲ)၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၇~၈လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္