အဲအိခန္းဒိုး
အဲအိခန္းဒိုး
အဲအိခန္းဒိုး
အဲအိခန္းဒိုး
အဲအိခန္းဒိုး
အဲအိခန္းဒိုး အဲအိခန္းဒိုး အဲအိခန္းဒိုး အဲအိခန္းဒိုး အဲအိခန္းဒိုး

ဆယ့္တစ္လပိုင္း ေန့လည္

ေရွးေခတ္ကတည္းက (မိုမိဂ်ိအဲအိခန္းဒိုး) ဟု ရင္းႏွီးလာႏိုင္ေလာက္ေသာ ေဆာင္းဦးမိုမိဂ်ိသည္ထင္ရွားသည္ ။ ႏိုဝင္ဘာလလယ္မွ လကုန္တြင္ ပုရဝုဏ္အတြင္းတြင္ မီးမ်ားဝန္းရံထားသကဲ့သို ့အနီေရာင္မ်ားၿဖစ္ေနပါသည္။ ေဆာင္းဦးတြင္ အထူးသီးသန္ ့လာေရာက္ၾကည့္ရွု့ၾကၿပီး ညဘက္တြင္ မီးထြန္းၿခင္းမ်ားလည္း ရွိၿပီး ေန ့လည္ႏွင့္မတူေသာ လွပေသာခံစားမွုမ်ိဳးကို ခံစားရေစပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Kyōtofu kyōtoshisakyōku eikandōchō 48

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  (ပံုမွန္)
  လူၾကီး ၆၀၀ ယန္း
  မူလတန္း အလယ္တန္း အထက္တန္း ၄၀၀ ယန္း
  (ေဆာင္းဦးဘုရားခန္ ့ဖြင့္ခ်ိန္) (ပံုမွန္ ႏိုဝင္ဘာလဆန္းမွ ဒီဇင္ဘာလဆန္း)
  လူၾကီး ၁၀၀၀ ယန္း
  မူလတန္း အလယ္တန္း အထက္တန္း ၄၀၀ ယန္း
  (မိုမိဂ်ိမီးထြန္းခ်ိန္)
  အလယ္တန္း၊အထက္တန္းႏွင့္အထက္ ၆၀၀ ယန္း

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၉ း၀၀ မွ ၁၇ း ၀၀ (၁၆ း ၀၀ အထိ လက္ခံပါသည္)

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  https://kanko.city.kyoto.lg.jp/detail....

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  ဆယ့္တစ္လပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

  မီးထြန္းသည့္အခ်ိန္သည္ ႏိုဝင္ဘာလလဆန္းမွ ဒီဇင္ဘာလဆန္း ၁၇ း ၃၀ မွ ၂၀ း ၃၀ အထိ က်င္းပပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  မီးထြန္းသည့္အခ်ိန္သည္ ႏိုဝင္ဘာလလဆန္းမွ ဒီဇင္ဘာလဆန္း ၁၇ း ၃၀ မွ ၂၀ း ၃၀ အထိ က်င္းပပါသည္။

  JR Kyōtoဘူတာမွ shiei အမွတ္ ၅ (Iwakura sōsha mae ) သို ့သြားေသာ ဘတ္စ္ကိုစီးပါ။ (Nanzenji Eikandō-dō) တြင္ဆင္းၿပီးေနာက္ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ပ်မ္းမွ် ၃ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

အဲအိခန္းဒိုး၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္