မစြတ္ခဝခဲအိကိုခု
မစြတ္ခဝခဲအိကိုခု
မစြတ္ခဝခဲအိကိုခု
မစြတ္ခဝခဲအိကိုခု
မစြတ္ခဝခဲအိကိုခု မစြတ္ခဝခဲအိကိုခု မစြတ္ခဝခဲအိကိုခု မစြတ္ခဝခဲအိကိုခု

ဆယ္လပိုင္း

ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာၿပင္မွ ၈၀၀ မီတာတြင္ရွိေသာေတာင္တန္းတြင္ရွိေသာ ေရပူစမ္းမွ ဟခ်ိမန္းတိုင္းအြန္းဆန္းကေရာအထိ ဆက္တိုက္ရွိေနေသာ ေတာင္ၾကားၿဖစ္ၿပီး၊ အိဝတဲခရိုင္တြင္းတြင္ ေရတြက္ႏိုင္ေသာ မိုမိဂ်ိလည္ပတ္စရာေနရာအၿဖစ္ သိၾကပါသည္။ ရာဘာပင္၊သစ္အယ္ပင္မ်ားႏွင့္ဖံုးအုပ္ေနၿပီ ေဆာင္းဦးတြင္ ေတာင္ၾကားတစ္ခုလံုးကို မိုမိဂ်ိမ်ားက အေရာင္ဆိုးထားပါသည္။ ငါးမ်ားလည္း ဖမ္းယူရရွိနိုင္သည့္အတြက္ ငါးမွ်ားၿခင္းသေဘာက်ႏွစ္ၿခိဳက္သူမ်ားအတြက္ တိုက္တြန္းေစခ်င္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Iwate ken hachimantairashi matsuo yoriki Hachimantaionsenkyō

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  https://visitiwate.com/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  ဆယ္လပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

  မစြတ္ခဝခဲအိကိုခုတြင္ထိုးထားေသာ (မိုရိေနာ့အိုအိးဘရွိ) သည္ မိုမိဂ်ိမ်ားကို ေကာင္းစြာၿမင္ရသည္အတြက္ ရွု ့ခင္းေကာင္းေသာေနရာ

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR (Ōbukeဘူတာ) မွ iwatekenpokuဘတ္စ္ Matsukawaonsen-ikiသို ့သြားေသာ ကားကို စီးပါ။ (Kenmin no mori) တြင္ဆင္းၿပီးေနာက္ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ၁ မိနစ္

  tōhokuကားလမ္း (Matsuohachimantai IC) မွ ပ်မ္းမွ် ၂၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

မစြတ္ခဝခဲအိကိုခု၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၀~၁၁လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္