ခုေရာဘဲဒမု
ခုေရာဘဲဒမု
ခုေရာဘဲဒမု
ခုေရာဘဲဒမု
ခုေရာဘဲဒမု
ခုေရာဘဲဒမု
ခုေရာဘဲဒမု ခုေရာဘဲဒမု ခုေရာဘဲဒမု ခုေရာဘဲဒမု ခုေရာဘဲဒမု ခုေရာဘဲဒမု

ရွစ္လပိုင္း

ၾကီးမားေသာ ေၿမာက္အက္ပ္ေတာင္စဥ္တန္းမ်ား၏ သဘာဝၿဖင့္ ဝန္းရံထားေသာ ခုေရာဘဲဆည္သည္ ကမၻာအေကာင္းဆံုးစံႏွုန္းတစ္ခုအၿဖစ္ ရွိေနပါသည္။ ရွု ့ခင္းၾကည့္သည့္စင္မွ ၾကီးမားေသာဆည္ကို တစ္ေမွ်ာ္တစ္ေခၚၿမင္ႏိုင္ၿပီး ေရလႊတ္သည့္အခ်ိန္တြင္ သက္တန့္လည္းက်ေရာက္သည္။ ေဆာင္းဦးတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိေတာင္မ်ားက အစိမ္းေရာင္မွ အနီေရာင္အဝါေရာင္အၿဖစ္ ေၿပာင္းလဲၿပီး ေတာင္ထိပ္တြင္သာ ႏွင္းမ်ားစုပံုေသာ (ဆန္းဒန္းမိုမိဂ်ိ)လည္း ၿမင္ေတြ ့ႏိုင္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Toyamaken Nakanīkawa-gun Tateyama-chō Ashikuraji

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ဧၿပီလ ၁၆ ရက္မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ ( ဟဲအိဆဲအိ ၂၇ ခုႏွစ္)
  လည္ပတ္ၾကည့္ရွု ့ခ်ိန္ေရလႊတ္ခ်ိန္
  ၆/ ၂၆ မွ ၇ /၃၁ ၆ း ၀၀ မွ ၁၇ း ၃၀
  ၈/၁ မွ ၉/၁၀ ၆ း ၃၀ မွ ၁၇ း ၀၀
  ၉/၁၁ မွ ၁၀ /၁၅ ၇ း ၀၀ မွ ၁၆ း ၃၀
  ရာသီဥတုကိုလိုက္ကာ ေရလႊတ္ခ်ိန္ကို ရပ္နားသည့္အခ်ိန္လည္း ရွိပါသည္။

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://foreign.info-toyama.com/en/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  ေျခာက္လပိုင္း, ခုႏွစ္လပိုင္း, ရွစ္လပိုင္း, ကိုးလပိုင္း, ဆယ္လပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

  ခုေရာဘဲဆည္တြင္ရွိေသာ တတဲယာမေတာင္တန္းသည္ အေႏွးလမ္းေလွ်ာက္ၿခင္း၊ေတာင္တင္ၿခင္းမ်ားတြင္ ထင္ရွားပါသည္။ မိုမိဂ်ိပန္းရာသီသည္ ေအာက္တိုဘာလဆန္းမွ ေအာက္တိုဘာလကုန္အထိ

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR(Naganoဘူတာ) မွ arupiko အၿမန္ဘတ္စ္ ōgisawaekiဘူတာသို ့သြားေသာဘတ္စ္ကိုစီးၿပီး (ōgisawaဘူတာ) အထိ ၁၀၅ မိနစ္။ Kandenton nerutororīဘတ္စ္ကို ေၿပာင္းစီးၿပီး ပ်မ္းမွ် ၁၆ မိနစ္

  naganoကားလမ္း (AzuminoIC) မွ ခရိုင္လမ္း အမွတ္ ၃၀၆ ႏွင့္ ၄၅ မွတဆင့္ (ōgisawaဘူတာ) အထိ ပ်မ္းမွ်၇၀ မိနစ္။Kanden tonnerutororīဘတ္စ္ၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၁၆ မိနစ္။

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ခုေရာဘဲဒမု၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္