ခီဒိုအိခဲ
ခီဒိုအိခဲ
ခီဒိုအိခဲ
ခီဒိုအိခဲ
ခီဒိုအိခဲ ခီဒိုအိခဲ ခီဒိုအိခဲ ခီဒိုအိခဲ

ဆယ္လပိုင္း နံနက္

ရွိရာခဘ၊ ဒဂဲကန္းဘေတာအုပ္မ်ား၏ ဝန္းရံထားေသာ ေရကန္။ ခဆကေတာင္ကုန္ကို ေနာက္ခံထားၿပီး ေတာင္ေပၚသစ္ပင္ပန္းမန္မ်ား၊ မိုမိဂ်ိစသည့္ပန္းမ်ားက ရာသီေလးခုတြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေဖာ္ၿပခ်က္မ်ားကို ၿပသၿပီး ေရကန္မ်က္ႏွာၿပင္တြင္ လန္းဆန္းေသာထင္ဟပ္ေနပါသည္။ ေႏြရာသီတြက္ ေလွစီးၿခင္း၊ ညအိပ္အေပ်ာ္ခရီးသြားၿခင္း၊ ေတာင္တက္ၿခင္းမ်ားလည္း ၿပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Naganoken Shimotakaigun yamanouchimachihirao

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.go-nagano.net/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ေရကန္ကို တစ္ပတ္ပတ္ႏိုင္ေသာ ေလွ်ာက္လမ္းလည္းရွိၿပီး မနက္ေစာေစာလမ္းေလွ်ာက္ၿခင္းက အလြန္ေကာင္းမြန္ပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Naganoလိုင္း (yudanakaဘူတာ) မွnagadenဘတ္စ္shirane ့မီးေတာင္၊oku Shigakōgen-yukiသို ့သြားေသာ (Kidoike) အထိပ်မ္းမွ် ၄၀ မိနစ္

  Jōshinetsuကားလမ္း (Shinshūnakano IC) မွ ၿပည္တြင္း အေဝးေၿပးလမ္း အမွတ္၂၉၂ လိုင္းမွတဆင့္ ပ်မ္းမွ် ၄၅ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ခီဒိုအိခဲ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၆~၇လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္