အိုခုတဒမိခို ယူးရန္းလိုင္း
အိုခုတဒမိခို ယူးရန္းလိုင္း

ဆယ္လပိုင္း

လူၾကိဳက္အလြန္မ်ားေသာ အေပ်ာ္စီးသေဘၤာ။ ေရကန္ကိုဝန္းရံထားေသာ ရာဘာပင္ႏွင္ ့၂၀၀၀မီတာၿမင့္ေသာေတာင္မ်ားသည္ အနီေရာင္၊အဝါေရာင္မ်ား စတင္ေၿပာင္းသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ သေဘၤာေပၚသည္ ရွု ့ခင္းၾကည့္စရာအေကာင္းဆံုးေနရာၿဖစ္ပါသည္။ တဖန္ ႏွင္းမ်ားလည္း က်သည့္အတြက္ မိုမိဂ်ိအမ်ားဆံုးအခ်ိန္တြင္ ေတာင္ထိပ္သည္ ႏွင္း၊ေတာင္လယ္ႏွင့္ေအာက္သည္ မိုမိဂ်ိဟုဆိုေသာရွု ့ခင္းမ်ားလည္း ခံစားႏိုင္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Nīgata ken Uonuma-shi yunotani imogawa Ōtori 1317 - 3

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  အိုခုတဒမိတစ္ပတ္ လူၾကီး ၈၂၀ ယန္း
  ကေလး ၄၁၀ ယန္း
  ခင္းဇန္းတိုင္းအိရာတစ္ပတ္
  လူၾကီး ၁၁၃၀ ယန္း (တစ္ေၾကာင္း)
  ကေလး ၅၇၀ ယန္း (တစ္ေၾကာင္း)
  အိုဆဲဂုခ်ိ
  လူၾကီး ၁၁၈၀ ယန္း (တစ္ေၾကာင္း)
  ကေလး ၅၉၀ ယန္း (တစ္ေၾကာင္း)

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  အိုခတဒမိတစ္ပတ္
  ေမလ ၂၀ ရက္မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ ေနာက္ဆံုး ၁၅း၃၀
  ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၆ ရက္ ေနာက္ဆံုး ၁၆ း၀၀
  ခင္းဇန္းတိုင္းအိရာိတစ္ပတ္
  ေမလ ၂၀ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ ေနာက္ဆံုး ၁၅ း ၀၀
  ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၆ ရက္ ေနာက္ဆံုး ၁၆ း ၀၀
  အိုဇဲဂုခ်ိိတစ္ပတ္
  ေမလ ၃၁ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ ေနာက္ဆံုး ၁၅ း ၂၀
  ရာသီဥတုကိုလိုက္ကာ ဖ်က္သိမ္းသည္မ်ားလည္း ရွိပါသည္

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://enjoyniigata.com/en/index.html

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  ဆယ္လပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

  မိုမိဂ်ိၾကည့္ရွု ့ရာအိုခုတဒမိတစ္ဝိုက္ကို သြားေစခ်င္ပါသည္။သို ့ေသာ္ မိုမိဂ်ိရာသီတြင္ ၾကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းၿခင္းကို လက္မခံသည့္အတြက္ တန္းစီရန္လိုအပ္ပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR (Urasaဘူတာ) မွ Minami Echigoလည္ပတ္သည့္ ( okutadamidamu gyō ) ဘတ္စ္ကိုစီးၿပီး (okutadamidamu) အထိ ပ်မ္းမွ် ၇၅ မိနစ္ ၊ okutadamiသို ့သြားေသာ ဘတ္စ္သည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္အထိ ေၿပးဆြဲပါသည္။

  Kanetsuကားလမ္း (Koide IC ) မွ ၿပည္တြင္းအေဝးေၿပးလမ္း အမွတ္ ၃၅၂ ႏွင့္ ခရိုင္လမ္း အမွတ္ ၅၀ ကို ၿဖတ္ၿပီး ပ်မ္းမွ် ၅၃ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

အိုခုတဒမိခို ယူးရန္းလိုင္း၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၇~၈လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္