ဟိအဲအိဇန္း
ဟိအဲအိဇန္း
ဟိအဲအိဇန္း
ဟိအဲအိဇန္း ဟိအဲအိဇန္း ဟိအဲအိဇန္း

ရွစ္လပိုင္း

ရွိဂခရိုင္ ႏွင့္ က်ိဳတိုဖု ၏ ခရိုင္နယ္နိမိတ္တြင္ရွိေနေသာ ေတာင္။ မူလကတည္းက ၿမင့္ၿမတ္ေသာေနရာအၿဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကၿပီး ၿမင့္ၿမတ္ထည္ဝါေသာပံုစံသည္ (ဖူဂ်ိေတာင္) ဟုလည္း ဆိုႏိုင္ပါသည္။အေရွ ့ဘက္တြင္ ဂ်ပန္နံပါတ္တစ္ၾကီးမားေသာ ဘီဝခို၊အေနာက္ဘက္တြင္ ခိုတို၊က်ိဳတိုၿမိဳ ့ကို တစ္ေမွ်ာ္တစ္ေခၚတြင္ၿမင္ေတြ ့ႏိုင္သာ ရွု ့ခင္းေနရာ။ ေဆာင္းဦးတြင္ ကားလမ္းတြင္ရွိေနေသာ (ယုမဲမိဂအိုက) ရွု့ခင္းမွ မိုမိဂ်ိႏွင့္ ဘိဝခိုမွၿဖစ္ေပၚလာေသာ ရွု ခင္းေကာင္းၿဖစ္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Kyōtofu Kyōtoshisakyōku Yaseakimotochō

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://kanko.city.kyoto.lg.jp/detail.p...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ေဆာင္းရာသီတြင္ ၿဖဴေဖြးေနေသာ ႏွင္းအလွမ်ားၿဖင့္ရွိေနေသာ ဟီအဲအိဇန္းကို ၿမင္ေတြ ့ႏိုင္ပါသည္။ ၿပာလြင္ေနေသာေကာင္းကင္တြင္ ေတာင္ထိပ္အနီးအနားထိရွိေနေသာ ဟီအဲအိဇန္းအန္းရယခုဂ်ိကို သြားေရာက္လည္ပတ္သင့္ပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Koseiလိုင္း (Hieizan Sakamoto) ဘူတာတြင္ဆင္းပါ။ ဘတ္စ္ၿဖင့္ ၇ မိနစ္ သို ့မဟုတ္ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ၂၅ မိနစ္ (takushī jōchū ) ၿဖင့္ (kēburu Sakamotoဘူတာ) သို ့။ ေကဘယ္လ္ကိုစီးၿပီး ( kēburu Enryakujiဘူတာ) တြင္ဆင္းပါ၊ ေတာင္ထိပ္အထိ လမ္းေလွ်ာက္ပါ

  Kitashirakawabettō-chōလမ္းဆံုမွ Shimogamo Ōtsuလိုင္း (sanchū koe) ၊tanotani-tōgeဂိတ္ ကို ၿဖတ္သန္းၿပီး hieizanကားလမ္းသို ့

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ဟိအဲအိဇန္း၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္