အခိေယာ္ရွိဒိုင္း
အခိေယာ္ရွိဒိုင္း
အခိေယာ္ရွိဒိုင္း
အခိေယာ္ရွိဒိုင္း အခိေယာ္ရွိဒိုင္း အခိေယာ္ရွိဒိုင္း

ငါးလပိုင္း

©AFLO, Masami Goto

စုစုေပါင္းဧရိယာ ၅၄ ကီလိုမီတာဟုဆိုေသာ ၾကီးမားက်ယ္ၿပန္ ့ေသာ ေက်ာက္ေဆာင္ေနရာၿဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္အၾကီးဆံုး ကာရုဆုတိုေဒသ။ လူသားသမိုင္းေၾကာင္းထက္ မ်ားစြာေရွးက်ေသာ ကမၻာသမိုင္းေၾကာင္းကို ေမြးထုတ္ေပးလိုက္ေသာ ေၿမၾကီး၏ အႏုပညာအလွအပၿဖစ္ၿပီး အေရွ ့ဘက္ေနရာသည္ အထူးသဘာဝအထိမ္းအမွတ္ေနရာၿဖစ္ၿပီး နိုင္ငံပိုင္ပန္းၿခံအၿဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ ေက်ာက္ေဆာင္မ်ားသည္ သီးၿခားထူးၿခားစြာ ရွိေနေသာ ရွု ့ခင္းမ်ားရွိၿပီး ဂ်ပန္ဟု မထင္မွတ္ရေလာက္ေအာင္ ထူးၿခားေသာ အသြင္အၿပင္ရွိေနေသာ ေနရာၿဖစ္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Yamaguchi-ken Mine-shi Shūhō-chō Akiyoshidai Yama

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  https://karusuto.com/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ေႏြရာသီတြင္ က်င္းပေသာ မီးပန္းပြဲသည္ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေနေသာ အေမွာင္ထုထဲတြင္ ခရုဆုတိုေဒသမွ လွပေသာ မီးပန္းမ်ားကို ပစ္လႊတ္ႏိုင္ပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR (shin yamaguchiဘူတာ) မွ တရုတ္ JR ဘတ္စ္ (Mine ဘူတာ) သို ့သြားေသာ ဘတ္စ္ကိုစီးၿပီး ၄၃ မိနစ္။ (Shūhōdō) ဘတ္စ္ဂိတ္တြင္ဆင္းၿပီးေနာက္ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ပ်မ္းမွ် ၃၀ မိနစ္

  ogōri hagiလမ္း Akiyoshidai IC မွ ၿပည္တြင္းအေဝးေၿပးလမ္း အမွတ္ ၄၃၅ လိုင္းႏွင့္ ခရိုင္လိုင္း အမွတ္ ၂၄၂ လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ပ်မ္းမွ် ၇ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

အခိေယာ္ရွိဒိုင္း၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္