တတဲယမ ေကာင္းကင္လိုင္း
တတဲယမ ေကာင္းကင္လိုင္း
တတဲယမ ေကာင္းကင္လိုင္း
တတဲယမ ေကာင္းကင္လိုင္း
တတဲယမ ေကာင္းကင္လိုင္း
တတဲယမ ေကာင္းကင္လိုင္း တတဲယမ ေကာင္းကင္လိုင္း တတဲယမ ေကာင္းကင္လိုင္း တတဲယမ ေကာင္းကင္လိုင္း တတဲယမ ေကာင္းကင္လိုင္း

ကိုးလပိုင္း

မတ္ေစာက္ေသာမ်က္ႏွာၿပင္ေစာင္းေက်ာက္ေဆာင္တြင္ရွိေသာ (တိုင္းအိခန္းမိနဲဘူတာ) ႏွင့္ (ခုေရာဘဲဟဲအိဘူတာ) ၾကားရွိ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာၿပင္အထက္ ပ်မ္းမွ် ၅၀၀ မီတာကို ပ်မ္းမွ် ၇ မိနစ္ၿဖင့္ သြားလာပါသည္။ ဘူတာႏွစ္ခုလံုးၾကားတြင္ ေထာက္တိုင္သည္ တစ္တိုင္မွမရွိသည့္အတြက္ ေရြ ့လ်ားေနေသာ ရွု ့ခင္းၾကည့္သည့္ေနရာအၿဖစ္ မ်က္စိေအာက္တြင္ က်ယ္ၿပန္ ့ေနေသာ တတဲယာမရန္းပိုး၏ ရွု ့ခင္းကို ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ ရြက္သစ္မ်ား၊ မိုမိဂ်ိစေသာ ရာသီဥတုေလးခုလံုးတြင္ ၾကီးမားေသာ ေၿမာက္ဘက္ အက္ပ္ေတာင္တန္းမ်ားရွု ့ခင္းသည္ ေသခ်ာေပါက္ ၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Toyamaken Nakanīkawa-gun Tateyama-chō Ashikuraji

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  (တိုင္းအိခန္းမိ မွ ခုေရာဘဲဟိေရာ)
  လူၾကီး ၁၃၀၀ ယန္း (အသြားတစ္ေၾကာင္း)
  ကေလး ၆၅၀ ယန္း (အသြားတစ္ေၾကာင္း)

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ဧၿပီလ ၁၆ ရက္မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ ၈ း ၁၀ မွ ၁၆ း ၀၀ အထိ
  (အခ်ိန္စာရင္းကို စံုစမ္းရန္လိုအပ္ပါသည္)

 • ပိတ္ရက္

  ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ မွ ဧၿပီလ ၁၅ ရက္

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.alpen-route.com/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  ေလးလပိုင္း, ငါးလပိုင္း, ေျခာက္လပိုင္း, ခုႏွစ္လပိုင္း, ရွစ္လပိုင္း, ကိုးလပိုင္း, ဆယ္လပိုင္း, ဆယ့္တစ္လပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

  မိုမိဂ်ိခ်ိန္သည္ ပ်မ္းမွ် တစ္လခြဲခန္ ့ၾကာၿပီး ေတာင္ထိပ္မွ ေတာင္ေၿခအထိ အေရာင္ေၿပာင္းလဲသြားပါသည္။
  လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားသည္အခ်ိန္ကိုလိုက္ကာ မတူညီေသာရွု ့ခင္းကို ခံစားႏိုင္ပါသည္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Tomiyamaဘူတာမွ Toyamaေဒသသို ့ရထားလိုင္းTateyamaလိုင္း ၿဖင့္ပ်မ္းမွ် ၁ နာရီ

  Hokurikuကားလမ္း (Tateyama IC )မွ ပ်မ္းမွ် ၄၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

တတဲယမ ေကာင္းကင္လိုင္း၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၁~၁၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္