ဟဲအိအန္းဂ်င္းဂူး
ဟဲအိအန္းဂ်င္းဂူး
ဟဲအိအန္းဂ်င္းဂူး
ဟဲအိအန္းဂ်င္းဂူး
ဟဲအိအန္းဂ်င္းဂူး
ဟဲအိအန္းဂ်င္းဂူး
ဟဲအိအန္းဂ်င္းဂူး ဟဲအိအန္းဂ်င္းဂူး ဟဲအိအန္းဂ်င္းဂူး ဟဲအိအန္းဂ်င္းဂူး ဟဲအိအန္းဂ်င္းဂူး ဟဲအိအန္းဂ်င္းဂူး

က်ိဳတိုက ျမိဳ့ျဖစ္သြားတဲ့ ၁၁၀၀ခုနွစ္ကို အမွတ္တရထားျပီး ၁၈၉၅ ခုနွစ္မွာ ေဆာက္လုပ္ခဲ့တဲ့ ဘုရားေက်ာင္းျဖစ္တယ္။ အိုတိုးရိနဲ ့ပင္မေဆာင္စတဲ့ ဆြဲေဆာင္မွုရွိတဲ့ ဟသၤာပဒါးေရာင္အေဆာက္အဦးေတြက ဟဲအိအန္းဂ်င္းဂူးရဲ့ ျပယုဂ္ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ မဲအိဂ်ိေခတ္ကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ဂ်ပန္ပန္းျခံအျဖစ္ သိၾကတဲ့ ပန္းျခံက အေရွ ့၊ အလယ္ ၊အေနာက္၊ ေတာင္ဘက္ ေလးဘက္ ခြဲျခားရွိျပီး ေလးရာသီအလိုက္ ပန္းေတြက အလည္ေရာက္ရွိလာတဲ့ လူေတြရဲ့စိတ္ကို ေအးခ်မ္းၾကည္လင္မွုကို ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒီရွုခင္းက ( ZEKKEI Posto ) မွာ မွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Kyōtofu kyōtoshisakyōku Okazakinishiten'nō-chō

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  လူၾကီး ၆၀၀ ယန္း
  ကေလး ၃၀၀ ယန္း

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ေက်ာင္းဝင္းတြင္း ဖူးေမွ်ာ္ခ်ိန္
  ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ မွ ဇန္နဝါရီ ၁ရက္ ေနာက္ည မွ ၂၀း၀၀
  ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ ၊ ၃ ရက္ ၆း၀၀ မွ ၁၉ း၃၀
  ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ ၊ ၅ ရက္ ၆း၀၀ မွ ၁၈း၃၀
  ဇန္ဖဝါရီလ ၆ ရက္ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ ၊ နိုဝင္ဘာလ ၁ရက္မွ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ ၆း၀၀ မွ ၁၇း၀၀
  ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္ မွ မတ္လ ၁၄ ရက္ ၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ မွ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ ၆း၀၀ မွ ၁၇း၃၀
  မတ္လ ၁၅ ရက္မွ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ ၆း၀၀ မွ ၁၈း၀၀
  ပန္းျခံဝင္ခ်ိန္ နိုဝင္ဘာလ ၁ရက္မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္ရက္ ၈း၃၀ မွ ၁၆း၃၀
  မတ္လ ၁ ရက္မွ မတ္လ ၁၄ ရက္ ၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ ၈း၃၀ မွ ၁၇း၀၀
  မတ္လ ၁၅ ရက္မွ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ ၈း၃၀မွ ၁၇း၃၀

 • ပိတ္ရက္

  ေက်ာင္ဝင္း ေအာက္တို္ဘာလ ၂၂ ရက္ ၁၂း၀၀ ေနာက္ပိုင္း
  ပန္းျခံ ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္ ၁၁း၃၀ ေနာက္ပိုင္း

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.heianjingu.or.jp/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္မွ ဇန္နဝါ၇ီလ ၁ ရက္ ထိ ေနာက္ဆံုးဂိတ္တခါးဖြင့္ထားျပီး ေက်ာင္းဝင္းတြင္း ေနရာတိုင္းမွ မီးအိမ္ေတြ ထြန္းထားပါတယ္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR ( Kyōtoဘူတာ ) မွ Ichiဘတ္စ္ကား ၁၀၀ ခဲအိတိုးမွာ စီးျပီး ( အိုခဇခိပန္းျခံ ျပတိုက္ ၊ ဟဲအိအန္းဂ်င္းဂူးမအဲ ) ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ ဆင္းျပီးေနာက္ ၃ မိနစ္လမ္းေလွ်ာက္

  JR ( Kyōtoဘူတာ ) မွ ၃၀ မိနစ္ လမ္းေလွ်ာက္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ဟဲအိအန္းဂ်င္းဂူး၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၇~၈လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္