မိတာခဲနိုဆာကူရာ
မိတာခဲနိုဆာကူရာ
မိတာခဲနိုဆာကူရာ
မိတာခဲနိုဆာကူရာ
မိတာခဲနိုဆာကူရာ မိတာခဲနိုဆာကူရာ မိတာခဲနိုဆာကူရာ မိတာခဲနိုဆာကူရာ

နိုင္ငံရဲ့ နာမည္ၾကီးအျဖစ္သတ္မွတ္ထားတဲ့ ( ဆာကူရာနာမည္ၾကီး ၁၀၀ ) မွာလည္း ေရြးခ်ယ္ခံထားရတဲ့ ဆာကူရာနာမည္ၾကီးေနရာျဖစ္တယ္။ အိဆဲမိုတုိလမ္းမွ ရွင္းပုခုဘုရားထိေရာက္တဲ့လမ္းမွာ အပင္ တစ္ေသာင္းရွိတဲ့ ယာမဆာကူရာပင္ေတြ ဆက္လက္ရွိေနပါတယ္။ ဆာကူရာဥမင္ေအာက္မွာ လမ္းေလွ်ာက္ရတာက ေပ်ာ္စရာေကာင္းပါတယ္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Mieken Tsushi misugichō mitake

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  -

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  ေလးလပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Kinkinihon ရထားလမ္း ( Nabari ဘူတာ ) မွ ဘတ္စ္ကား ၁ နာရီခန္ ့။ ( Sugihira ) ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္မွာဆင္းျပီးေနာက္ လမ္းေလွ်ာက္ရင္ ခ်က္ခ်င္းေရာက္သည္။

  Ise ကားလမ္း ( Hisai IC ) မွ ၅၀ မိနစ္ခန္ ့

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

မိတာခဲနိုဆာကူရာ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၂~၁လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္