ဟနမိယမပန္းၿခံ
ဟနမိယမပန္းၿခံ
ဟနမိယမပန္းၿခံ
ဟနမိယမပန္းၿခံ
ဟနမိယမပန္းၿခံ
ဟနမိယမပန္းၿခံ
ဟနမိယမပန္းၿခံ ဟနမိယမပန္းၿခံ ဟနမိယမပန္းၿခံ ဟနမိယမပန္းၿခံ ဟနမိယမပန္းၿခံ ဟနမိယမပန္းၿခံ

ေလးလပိုင္း

ေႏြဦးေရာက္ပါက မက္မြန္၊ ဟိဂန္းဇကူရာ၊ဆိုမဲအိေယာ္ရွိေနာ၊ ယအဲဇာကူရာ၊ရန္းဂေရာ၊ဘိုခဲ၊မိုခုရန္းစေသာ ပန္းမ်ားပြင့္ၿပီး ေတာင္တစ္ခုလံုးကို လွပစြာအေရာင္အေသြးစံုလင္ေစပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Fukushimakenfukushimashi Watari gen 17

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.tif.ne.jp/lang/en/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  ေလးလပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR (Fukushima ဘူတာ) မွပ်မ္းမွ် ၁၂ မိနစ္

  Tōhoku ကားလမ္း ( Fukushima Nishi IC) သို ့မဟုတ္ ( Fukushimaīzaka IC ) မွ ပ်မ္းမွ် ၃၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ဟနမိယမပန္းၿခံ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္