မိေနာ့ဘူဆန္းခုအြန္းဂ်ိ
မိေနာ့ဘူဆန္းခုအြန္းဂ်ိ
မိေနာ့ဘူဆန္းခုအြန္းဂ်ိ
မိေနာ့ဘူဆန္းခုအြန္းဂ်ိ
မိေနာ့ဘူဆန္းခုအြန္းဂ်ိ မိေနာ့ဘူဆန္းခုအြန္းဂ်ိ မိေနာ့ဘူဆန္းခုအြန္းဂ်ိ မိေနာ့ဘူဆန္းခုအြန္းဂ်ိ

ေလးလပိုင္း

့ဘက္လမ္းမွ ၾကီးမားေသာ ဂိတ္သံုးခုကိုေက်ာ္လြန္လာၿပီး ၿခံဝင္းထဲေရာက္လာပါက ၂၈၇ ဆင့္ရွေသာ ေက်ာက္ေလွကားရွိပါသည္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ မဲဂ်ိေခတ္ တိုင္းအိဘိေနာက္ပိုင္းတြင္ ၿပန္လည္တည္ေဆာက္ထားေသာ အရာမ်ားၿဖစ္ၿပီး ဘံုငါးဆင့္ရွိေသာေက်ာင္းမ်ား၊ ၿမင့္မားေသာအေဆာက္အဦးမ်ားရွိပါသည္။ ပင္မအေဆာက္အဦးမွ ေကာင္းကင္လုိင္းၿဖင့္ တက္ႏိုင္ေသာ ေတာင္ထိပ္သည္ နိခ်ိရန္းက မိဘမ်ားကို သတိရၿပီး ၊ေမြးရပ္ေၿမကို လြမ္းေမာစြာၿဖင့္ ၾကည့္ရွု ့ရန္အတြက္ တက္ခဲ့ေသာေနရာၿဖစ္သည္ဟုဆိုေသာေနရာၿဖစ္ၿပီး ဖုဂ်ိေတာင္၊ ဆန္းဂပင္လယ္ေအာ္မ်ားကိုလည္း ေငးေမာၾကည့္ရွု ႏိုင္ပါသည္။ ပ်မ္းမွ်သက္တမ္း ၄၀၀ ႏွစ္ခန္ ့ရွိေသာ ရွိဒရဲဆာကူရာလည္း လွပသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Yamanashi ken Minamikoma-gun Minobu-chō Minobu 3567

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ဧၿပီလ မွ စက္တင္ဘာလ ၅ း ၀၀ မွ ၁၇ း ၀၀
  ေအာက္တိုဘာလ မွ မတ္လ ၅ း ၃၀ မွ ၁၇ း ၀၀

 • ပိတ္ရက္

  အထူးခန္းမသည္ အပတ္တိုင္းၾကာသပေတး
  ဧၿပီ ၊ၾသဂုတ္ သည္ပိတ္ရက္မရွိ

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.yamanashi-kankou.jp/english...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR Minobu ဘူတာ တြင္ဆင္းၿပီးေနာက္ ကားၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၁၅ မိနစ္

  Shin Tōmei အေဝးေၿပးလမ္း ( Shinsei IC) မွ ပ်မ္းမွ် ၄၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

မိေနာ့ဘူဆန္းခုအြန္းဂ်ိ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၃~၄လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္