ယာမတခဂ်င္းဒိုင္းဆာကူရာ
ယာမတခဂ်င္းဒိုင္းဆာကူရာ
ယာမတခဂ်င္းဒိုင္းဆာကူရာ
ယာမတခဂ်င္းဒိုင္းဆာကူရာ ယာမတခဂ်င္းဒိုင္းဆာကူရာ ယာမတခဂ်င္းဒိုင္းဆာကူရာ

ေလးလပိုင္း

မီတာ၊ အၿမစ္၊ပင္စည္လံုးပတ္ ၁၁.၈ မီတာခန္ ့ရွၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ သက္တမ္းအရင့္ဆံုးႏွင့္ အၾကီးဆံုးအပင္အေနၿဖင့္ တိုင္းအိဆဲအိေခတ္တြင္ ႏိုင္ငံမွသဘာဝအရင္းအၿမစ္ထိမ္းသိမ္းပစၥည္းအၿဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ အမွတ္ ၁ အၿဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿခင္းခံရပါသည္။ ၁၉၉၀ခုႏွစ္တြင္ (ဂ်ပန္တြင္ထင္ရွားေသာအပင္၁၀၀ ) တြင္ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး အမည္သည္ မူလက တိုအိဆဲအိဆာဒမုလုပ္ထားေသာ ဂ်ပန္ဆာမူရိုင္းသည္ ဒီေနရာတြင္ေနထိုင္ခဲ့ေသာအမွတ္တရအၿဖစ္ ဒီဆာကူရာကို စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည္ဟုဆိုေသာ စကားမွဆင္းသက္လာပါသည္။ တၿခားလည္း ၁၃ ရာစုခန္ ့တြင္ သင္တန္းရင့္ေသာအပင္မ်ားကို ၿမင္ခဲ့ရေသာ နိခ်ိရန္းၿမင့္ၿမတ္ေသာသူသည္ ထိုၿပန္လည္ေကာင္းမြန္ရန္ဆုေတာင္းခဲ့ေသာေနရာကို ၿပန္လည္ၿပဳလုပ္ထားသည္ဟုဆိုသည္မွ သီးသန္ ့နာမည္ (မိေယာဟိုးဆာကူရာ) ဟုလည္းဆိုၾကပါသည္။ ဂ်ပန္အၾကီးဆံုးဆာကူရာသံုးခုထဲတြင္ တစ္ခု။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  ※Jissōဘုရားေက်ာင္းဝင္းတြင္း Yamanashikenhokutoshi Mukawa-chō Yamataka 2763

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  ※Jissōဘုရားေက်ာင္းဝင္းတြင္း Yamanashikenhokutoshi Mukawa-chō Yamataka 2763

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.yamanashi-kankou.jp/kankou/...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  ေလးလပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

  JR ( Nirasaki ဘူတာ) မွစီးပါ။ ( Jissōji jindaizakura ) ဘတ္စ္ကားဂိတ္မွ ဆင္းၿပီးေနာက္ လမ္ေလွ်ာက္ပါက ၁ မိနစ္
  Chūō ကားလမ္း ( Sutama IC) မွ ပ်မ္းမွ် ၁၅ မိနစ္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR မိေနာ့ဘုဘူတာ တြင္ဘူတာတြင္ဆင္းၿပီးေနာက္ ကားၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၁၅ မိနစ္

  ရွင္းတိုးနအေဝးေၿပးလမ္း (အရာရွိမိဇု IC) မွ ပ်မ္းမွ် ၄၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ယာမတခဂ်င္းဒိုင္းဆာကူရာ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၁~၁၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္