တကအိုကခိုေဂ်ာပန္းၿခံ
တကအိုကခိုေဂ်ာပန္းၿခံ
တကအိုကခိုေဂ်ာပန္းၿခံ
တကအိုကခိုေဂ်ာပန္းၿခံ
တကအိုကခိုေဂ်ာပန္းၿခံ တကအိုကခိုေဂ်ာပန္းၿခံ တကအိုကခိုေဂ်ာပန္းၿခံ တကအိုကခိုေဂ်ာပန္းၿခံ

ေလးလပိုင္း

တိုယာမခရိုင္ တကအိုကၿမိဳ ့၏အလယ္တြင္ရွိေသာ ပန္းၿခံ။ ခဂမအဲတခဲ၂ ေယာက္ေၿမာက္ၿဖစ္ေသာ မအဲဒရိေခ်ာက တည္ေဆာက္ထားခဲ့ေသာ တကအိုကေဂ်ာ၏ေနရာတြင္ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ အၿပင္ပိုင္းသည္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားထိုအတိုင္က်န္ေနရစ္ၿပီး ဧရိယာအတြင္း ၃ပံု ၁ ရွိေသာ ဧရိယာကို က်ံဳးမ်ားၿဖင့္ ဖံုလႊမ္းထားပါသည္။ ထိုက်ံဳးမ်ားပတ္လည္တြင္ ဆာကူရာ၊ အအဲဒဲ၊ခဲယခိယမစြတ္စေသာ သစ္ပင္မ်ားလည္းစိုက္ပ်ိဳးထားၿပီး ထိုအထဲတြင္ ဆာကူရာႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး (ဂ်ပန္ထင္ရွားေသာဆာကူရာပန္း ၁၀၀ )ထဲတြင္ ပါဝင္ၿပီး ဆိုမဲအိေယာရွိေနာ၊ ယာမဇာကူရာစေသာ ၂၃မ်ိဳးေသာ အမ်ိဳးအစား အပင္ေပါင္း ၂၇၀၀ ခန္ ့ရွိေသာဆာကူရာမ်ားလည္း ပြင့္ၾကပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Toyamaken takaokashi kojō 1

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://foreign.info-toyama.com/en/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  ေလးလပိုင္း, ဆယ့္တစ္လပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR ( Takaoka ဘူတာ) မွ ပ်မ္းမွ် ၁၅ မိနစ္

  Nōetsu အေဝးေၿပးလမ္း ( Takaoka IC) မွ ပ်မ္းမွ် ၁၅ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

တကအိုကခိုေဂ်ာပန္းၿခံ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္