ဟိအိခဝတဲပိဘိုးဆာကူရာနမိခိ
ဟိအိခဝတဲပိဘိုးဆာကူရာနမိခိ

သံုးလပိုင္း

ခီစုခီဘူတာမွ ေဂ်ာရယူေဂ်ာ၏ဟိအိၿမစ္၏ ကန္ေဘာင္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ပ်မ္းမွ် ၂ ကီလိုမီတာရွိေသာ ေနရာတြင္ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ ဆာကူရာပန္းတန္း။ ပ်မ္းမွ် အပင္ေပါင္း ၈၀၀ ခန္ ့စိုက္ပ်ိဳးထားၿပီး ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ (ဂ်ပန္ထင္ရွားေသာဆာကူရာ၁၀၀ ) တြင္ပါဝင္ပါသည္။ ႏွစ္တိုင္း မတ္လလကုန္မွ ဧၿပီလဆန္းအထိသည္ အစည္ကားဆံုးရာသီၿဖစ္ၿပီး ဆာကူရာပန္းတန္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ မီးမ်ားလည္းထြန္းညွိုထားၿပီး လွပေသာ ညဆာကူရာပန္းကို ၾကည့္ရွု ့ႏိုင္ပါသည္။ တဖန္ ကာလအတြင္းတြင္ (ခီစုခီဆာကူရာပြဲ) သည္ ႏွစ္ရက္ၾကာ က်င္းပၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာပြဲမ်ားလည္း က်င္းပသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Shimane ken Un'nan-shi Kisuki-chō Kisuki

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.san-in-tabi.net/spot/catego...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  သံုးလပိုင္း, ေလးလပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

  Shimane ken Un'nan-shi Kisuki-chō Kisuki

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR ( Kisuki ဘူတာ) မွ ပ်မ္းမွ် ၁ မိနစ္

  Matsue ကားလမ္း ( Mitoya kisuki IC) မွ ပ်မ္းမွ် ၅ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ဟိအိခဝတဲပိဘိုးဆာကူရာနမိခိ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၆~၇လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္