ဆိုင္းအိတိုဘရုခိုဖြန္းဂြန္း
ဆိုင္းအိတိုဘရုခိုဖြန္းဂြန္း
ဆိုင္းအိတိုဘရုခိုဖြန္းဂြန္း
ဆိုင္းအိတိုဘရုခိုဖြန္းဂြန္း
ဆိုင္းအိတိုဘရုခိုဖြန္းဂြန္း ဆိုင္းအိတိုဘရုခိုဖြန္းဂြန္း ဆိုင္းအိတိုဘရုခိုဖြန္းဂြန္း ဆိုင္းအိတိုဘရုခိုဖြန္းဂြန္း

ရွစ္လပိုင္း

ဆိုင္းအိတို၏ အေနာက္ဘက္တြင္တည္ရွိေနေသာ ခိုဖြန္းဂြန္း။ အေနာက္ဘက္လြင္ၿပင္တြင္ ေႏြဦးေရာက္ပါက တစ္ခြင္တစ္ၿပင္လံုး အပင္ေပါင္း သံုးသိန္းခန္ ့ရွိေသာ နာေနာ့ဟနႏွင့္ ပ်မ္းမွ် ၂၀၀၀ခန္ ့ရွိေသာ ဆာကူရာသည္ပြင့္ၾကၿပီး ေႏြရာသီတြင္ ပ်မ္းမွ် အပင္ေပါင္း ႏွစ္သန္းခန္ ့ရွိေသာ ေနၾကာပန္းမ်ားလည္း ၊ေဆာင္းဦးတြင္ အပင္ေပါင္ သံုးသန္းခန္ ့ရွိေသာ ေက္ာစမိုပန္းမ်ားလည္းပြင္ၾကၿပီး ရာသီေလးခုလံုးသည္အလြန္လွပသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Miyazaki kensei toshi saitobarukofungun-nai

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.kanko-miyazaki.jp/foreign.h...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  ေလးလပိုင္း, ငါးလပိုင္း, ခုႏွစ္လပိုင္း, ဆယ္လပိုင္း, ဆယ့္တစ္လပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR Nippō လိုင္း ( Sadowara ဘူတာ) မွ ပ်မ္းမွ် ၂၅ မိနစ္

  Higashikyūshū ကားလမ္း ( Saito IC) မွ ပ်မ္းမွ်၁၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ဆိုင္းအိတိုဘရုခိုဖြန္းဂြန္း၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

みんなで作る絶景ランキング

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၁~၁၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္