အဆအိေနာ့အိပြန္းဇာကူရာ
အဆအိေနာ့အိပြန္းဇာကူရာ
အဆအိေနာ့အိပြန္းဇာကူရာ
အဆအိေနာ့အိပြန္းဇာကူရာ
အဆအိေနာ့အိပြန္းဇာကူရာ အဆအိေနာ့အိပြန္းဇာကူရာ အဆအိေနာ့အိပြန္းဇာကူရာ အဆအိေနာ့အိပြန္းဇာကူရာ

ေလးလပိုင္း

ပင္စည္ ၄.၃ မီတာ၊ အၿမင့္ ၁၈ မီတာရွိေသာ တစ္ပင္တည္းေသာ ဆာကူရာ။ သက္တမ္းပ်မ္းမွ်၁၀၀ ခန္ ့ရွိသည္ဟုဆိုၾကၿပီး ၿမိဳ ့၏ထိန္းသိမ္းထားေသာ သက္တမ္းရင့္အပင္မ်ားအၿဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ခန္းညားထယ္ဝါေသာ ပံုစံကိုတစ္ခ်က္တည္းၿမင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ ့တြင္းထက္ ခရိုင္ၿပင္ပမွလူမ်ားက လာေရာက္လည္ပတ္ၾကသူမ်ား မ်ားလည္း မ်ားပါသည္။ ညဘက္တမဲေရကန္ မ်က္ႏွာၿပင္တြင္ ထင္ဟပ္ေပၚလာေသာ (ဆကဆဆာကူရာ) သည္ အသက္ရွု ရပ္တန္ ့ေလာက္ေအာင္ လွပါသည္။ တစ္ခ်က္ၾကည့္ရေသာ တန္ဖိုးရွိပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Fukuokaken kurumeshi Yamamotomachi minō 1151

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.kurume-hotomeki.jp/en/event...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  ေလးလပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR Kudai hon လိုင္း ( Zendōji ဘူတာ ) မွ ပ်မ္းမွ် ၃၅ မိနစ္

  Kyūshū ကားလမ္း ( Kurume IC) မွ ပ်မ္းမွ်၂၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

အဆအိေနာ့အိပြန္းဇာကူရာ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္