ဟြန္းခန္းဂ်ိ (ယဆကေနာ့တိုး)
ဟြန္းခန္းဂ်ိ (ယဆကေနာ့တိုး)
ဟြန္းခန္းဂ်ိ (ယဆကေနာ့တိုး)
ဟြန္းခန္းဂ်ိ (ယဆကေနာ့တိုး)
ဟြန္းခန္းဂ်ိ (ယဆကေနာ့တိုး)
ဟြန္းခန္းဂ်ိ (ယဆကေနာ့တိုး) ဟြန္းခန္းဂ်ိ (ယဆကေနာ့တိုး) ဟြန္းခန္းဂ်ိ (ယဆကေနာ့တိုး) ဟြန္းခန္းဂ်ိ (ယဆကေနာ့တိုး) ဟြန္းခန္းဂ်ိ (ယဆကေနာ့တိုး)

အဆုကေခတ္တြင္ တည္ေဆာင္ထားေသာ ဘုရားေက်ာင္း။ တိုးယာမရွု ့ခင္းမ်ားကို သေကၤတအေနၿဖင့္ ခ်န္လွပ္မထားသင့္ေသာ အၿမင့္ ၄၆ မီတာရွိေသာ ဘံုငါးဆင္းေက်ာင္းဟု ေခၚဆိုၾကၿပီး နိုင္ငံ၏အေလးနက္ထားစရာယဥ္ေက်းမွုအေမြအႏွစ္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ဘုရားေက်ာင္း၏ (ယာဆကဘံုေက်ာင္းပန္းခ်ီကား) သည္လည္း ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးပါေသာ အေမြအႏွစ္။ (တိုင္းအိရွိတိုး) ႏွင့္ (ယခုရွိတိုး) သည္ ႏိုင္ငံမွသတ္မွတ္ထားေသာ ယဥ္ေက်းမွဳအေမြအႏွစ္ၿဖစ္ေနပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Kyōtofu kyōtoshi higashiyamaku yasakakamimachi

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၁၀ း ၀၀ မွ ၁၆ း ၀၀

 • ပိတ္ရက္

  သတ္မွတ္ထားေသာ ပိတ္ရက္မရွိပါ

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  https://kanko.city.kyoto.lg.jp/detail....

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Keihan လိုင္း ( Kiyomizugojō ဘူတာ) မွ ပ်မ္းမွ် ၁၅ မိနစ္

  Meishin အေဝးေၿပးလမ္း ( Kyōto Higashi IC) မွ ပ်မ္းမွ် ၁၅ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ဟြန္းခန္းဂ်ိ (ယဆကေနာ့တိုး)၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

みんなで作る絶景ランキング

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္