ဆန္းနန္းဇကနိနန္းဇက
ဆန္းနန္းဇကနိနန္းဇက
ဆန္းနန္းဇကနိနန္းဇက
ဆန္းနန္းဇကနိနန္းဇက
ဆန္းနန္းဇကနိနန္းဇက
ဆန္းနန္းဇကနိနန္းဇက ဆန္းနန္းဇကနိနန္းဇက ဆန္းနန္းဇကနိနန္းဇက ဆန္းနန္းဇကနိနန္းဇက ဆန္းနန္းဇကနိနန္းဇက

သံုးလပိုင္း ည

ရွု ့ခင္းမ်ားႏွင့္ၿပည့္လွ်ံေနေသာ ေက်ာက္ဖ်ာေတာင္ကုန္းလမ္း။ ေရွးက်ေသာလက္ေဆာင္ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္မ်ားက တန္းစီၿပီးရွိေနသာက်ိဳတို တိုးယာမလည္ပတ္သည့္ေနရာ၏ အဓိကလမ္း။ ဆန္းနန္းဇကသည္ ခီေရာမိဇုဒဲရာသို ့ေရွ ့တုန္းကသြားေသာလမ္းအေနၿဖင့္ သမိုင္းရွိေနပါသည္။ တရားဝင္အမည္မွာ ဆန္းနဲအိဇက။ နိနန္းဇကသည္ တိုင္းအိဆဲအိအခ်ိန္တြင္ သြားလာၿခင္းကို ပိတ္ဆို ့ထားၿပီး တရားဝင္အမည္မွာ နိနဲအိဇက။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Kyōtofu kyōtoshihigashiyamaku Shimizu 2-chōme

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://kanko.city.kyoto.lg.jp/detail.p...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Keihan ရထားလမ္း ( Kiyomizugojō ဘူတာ) မွ ပ်မ္းမွ်၂၀ မိနစ္

  Meishin ကားလမ္း( Kyōto Higashi IC) မွ ပ်မ္းမွ်၁၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ဆန္းနန္းဇကနိနန္းဇက၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္