ဆန္းနန္းဇကနိနန္းဇက
ဆန္းနန္းဇကနိနန္းဇက
ဆန္းနန္းဇကနိနန္းဇက
ဆန္းနန္းဇကနိနန္းဇက
ဆန္းနန္းဇကနိနန္းဇက
ဆန္းနန္းဇကနိနန္းဇက ဆန္းနန္းဇကနိနန္းဇက ဆန္းနန္းဇကနိနန္းဇက ဆန္းနန္းဇကနိနန္းဇက ဆန္းနန္းဇကနိနန္းဇက

သံုးလပိုင္း နံနက္

ရွု ့ခင္းမ်ားႏွင့္ၿပည့္လွ်ံေနေသာ ေက်ာက္ဖ်ာေတာင္ကုန္းလမ္း။ ေရွးက်ေသာလက္ေဆာင္ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္မ်ားက တန္းစီၿပီးရွိေနသာက်ိဳတို တိုးယာမလည္ပတ္သည့္ေနရာ၏ အဓိကလမ္း။ ဆန္းနန္းဇကသည္ ခီေရာမိဇုဒဲရာသို ့ေရွ ့တုန္းကသြားေသာလမ္းအေနၿဖင့္ သမိုင္းရွိေနပါသည္။ တရားဝင္အမည္မွာ ဆန္းနဲအိဇက။ နိနန္းဇကသည္ တိုင္းအိဆဲအိအခ်ိန္တြင္ သြားလာၿခင္းကို ပိတ္ဆို ့ထားၿပီး တရားဝင္အမည္မွာ နိနဲအိဇက။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Kyōtofu kyōtoshihigashiyamaku Shimizu 2-chōme

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://kanko.city.kyoto.lg.jp/detail.p...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Keihan ရထားလမ္း ( Kiyomizugojō ဘူတာ) မွ ပ်မ္းမွ်၂၀ မိနစ္

  Meishin ကားလမ္း( Kyōto Higashi IC) မွ ပ်မ္းမွ်၁၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ဆန္းနန္းဇကနိနန္းဇက၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္