အိုခဂဲေယာခိုေခ်ာ
အိုခဂဲေယာခိုေခ်ာ
အိုခဂဲေယာခိုေခ်ာ
အိုခဂဲေယာခိုေခ်ာ
အိုခဂဲေယာခိုေခ်ာ အိုခဂဲေယာခိုေခ်ာ အိုခဂဲေယာခိုေခ်ာ အိုခဂဲေယာခိုေခ်ာ

ေဆာက္လုက္ထားၿပီး ၿပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ထားေသာၿမိဳ ့။ အိုအဆဲစန္၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ဟုဆိုေသာေက်းဇူးတင္သည့္စိတ္ကိုထားရွိၿပီး ၁၉၉၃ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ အေဆာက္အဦးသည္ မတ္ေစာက္ေသာအမိုးရွိေသာ အေဆာင္အဦးပံုစံ၊ ေလဒဏ္မိုးဒဏ္ကို ခံမိုင္ေသာ အိဆဲတြင္သာရွိေသာ (ခိဇမိအကာအကြယ္) မ်ားဟုေခၚေသာ အၿပင္ပိုင္းနံရံမ်ားကို ၿပဳလုပ္ထားၿခင္းစေသာ၊ အေသးစိတ္မ်ားအထိ ေသခ်ာစြာၿပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ထားပါသည္။ ေဘးလက္တြင္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းဆိုင္၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားအၿပင္ ဂ်ပန္တြင္ အေသးဆံုးေသာ အရက္ဆိုင္မ်ားကိုလည္း ၿမင္ေတြ ့ႏိုင္ၿပီး ကေလးငယ္မ်ားမွ လူၾကီးမ်ားအထိ ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ေသာ ကစားကြင္းကဲ့သို ့ေသာ ၿမိဳ ့ၿဖစ္္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Mie ken Iseji Ujinakanokiri-chō

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  မတ္လမွ ဇူလိုင္လ ၊ေအာက္တိုဘာ ၉ း ၃၀ မွ ၁၇ း ၃၀
  ဧၿပီ မွ ဇူလိုင္ စေန၊တနဂၤေႏြ၊ပိတ္ရက္မ်ားသည္၁၈ း ၀၀ အထိ
  ၾသဂုတ္လ မွစက္တင္ဘာလ ၉ း ၃၀ မွ ၁၈ း ၀၀
  နို၀င္ဘာလမွွေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ း ၃၀ မွ ၁၇ း ၀၀
  ေဖေဖာ္ဝါရီစေန၊တနဂၤေႏြ၊ပိတ္ရက္မ်ား၁၇ း ၃၀ အထိ

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  https://www.okageyokocho.co.jp/english...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Kinkinihon ရထားလိုင္း ( Ujiyamada ဘူတာ) မွ ပ်မ္းမွ် ၂၀ မိနစ္။ (ဂ်င္းဂူးခန္းမအေရွ ့) ဘတ္စ္ကားဂိတ္တြင္ ဆင္းၿပီးေနာက္ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ၁ မိနစ္

  Ise ကားလမ္း ( Ise IC) မွ ပ်မ္းမွ် ၅ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

အိုခဂဲေယာခိုေခ်ာ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၆~၇လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္