ဆန္းအန္းဇန္းကိုးဒိုအင္းဇိုးေဂ်ာဂ်ိ
ဆန္းအန္းဇန္းကိုးဒိုအင္းဇိုးေဂ်ာဂ်ိ
ဆန္းအန္းဇန္းကိုးဒိုအင္းဇိုးေဂ်ာဂ်ိ ဆန္းအန္းဇန္းကိုးဒိုအင္းဇိုးေဂ်ာဂ်ိ

သံုးလပိုင္း

တိုရိဟိုမရဲဟိဂ်ိရိဆတိုရွိေခ်ာနင္းမွ ေဆာက္လုပ္ထားေသာအေဆာက္အဦး။ တိုခုဂဝအိအဲယာဆု၏ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မွုလည္းရွိၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္တိုကုဂဝါအိအဲယုခရိ၏ ဘုရားေက်ာင္းအေနၿဖင့္ လူသိမ်ားၾကပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွစ္ဆက္ ႏွင့္ အိုအဲ၊ ၁၄ ဆက္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အဲအိမိုခ်ိ၊ခဇုေနာ့မိယစေသာ ေၿခာက္ေယာက္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို ့ႏွင့္ ထိုအခန္းမ်ား၊ အၿပင္ဘက္တြင္ အုပ္ဂူမ်ားရွိၿပီး သမိုင္းေၾကာင္းအရ သေဘာက်ႏွစ္သက္စရာေကာင္းေသာေနရာၿဖစ္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Tōkyōtominatoku Shibakōen 4 - 7 - 35

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၉ း ၀၀ မွ ၁၇ း ၀၀
  ၿပသသည့္ခန္းမ ၁၀ း ၀၀ မွ ၁၆ း ၀၀

 • ပိတ္ရက္

  ပံုမွန္ပိတ္ရက္မရွိပါ
  ခန္းမေဆာင္သည္ အဂၤါေန ့ပိတ္ပါသည္

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  https://www.gotokyo.org/jp/kanko/minat...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Toei ေၿမေအာက္ရထားလိုင္းမွ Sanda လိုင္း ( Onarimon ဘူတာ) မွ ပ်မ္းမွ် ၃ မိနစ္

  Shuto ကားလမ္း (အဲပန္းၿခံထြက္ေပါက္) မွ ခ်က္ခ်င္းေရာက္ႏိုင္ပါသည္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ဆန္းအန္းဇန္းကိုးဒိုအင္းဇိုးေဂ်ာဂ်ိ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၂~၁လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္