ႏိုတိုေရာမိဆခိ
ႏိုတိုေရာမိဆခိ
ႏိုတိုေရာမိဆခိ
ႏိုတိုေရာမိဆခိ
ႏိုတိုေရာမိဆခိ ႏိုတိုေရာမိဆခိ ႏိုတိုေရာမိဆခိ ႏိုတိုေရာမိဆခိ

အဘရွိရိ၏ေၿမာက္ဘက္တြင္ တည္ရွိေသာအငူၿဖစ္ၿပီး ေက်ာက္ကမ္းပါး အဘရွိရိ၏ၿမစ္ေပါက္ဝမွ အိုဟိုစြတ္ခုပင္လယ္သို ့ဆက္သြယ္ထားၿပီး အစြန္တြင္ မီးၿပတိုက္ရွိပါသည္။ ႏွစ္တိုင္း ဇန္နဝါရီလကုန္မွ မတ္လလယ္ခန္ ့တြင္ က်ယ္ၿပန္ ့ေသာ အိုဟိုစြတ္ခုပင္လယ္ကို ဖံုးလႊမ္းထားသကဲ့သို ့ေသာ ၿမစ္ေရစီးဆင္းမွုမ်ားကို ေတြ ့ႏိုင္ပါသည္။ တဖန္ ေမလမွ ေအာက္တိုဘာလတြင္ အနီးအနားတြင္ ထိစပ္ေနေသာ မိဆခိစားက်င္တြင္ ၿမင္းမ်ား၊ႏြားမ်ားကို အတူတကြ လႊတ္ထားသည္ကို ၿမင္ေတြ ့ႏိုင္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Hokkaidō Abashiri-shi Notoromisaki

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  https://www.abakanko.jp/en/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ပင္လယ္ဖ်ံမ်ားကို သဘာဝအတိုင္းၿမင္ေတြ ့ႏိုင္ၿပီး ႏိုတိုေရာမိဆခိတြင္ မၾကာခဏ ပင္လယ္ဖ်ံမ်ားကို ေလ့လာနိုင္ပါသည္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR ( Tsuna hashi ဘူတာ) မွ ပ်န္းမွ် ၂၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ႏိုတိုေရာမိဆခိ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၀~၁၁လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္