ခမိခိုရွိခိဂ်ိမ နဂမဲေနာ့ဟမ
ခမိခိုရွိခိဂ်ိမ နဂမဲေနာ့ဟမ

နာမခိုေရကန္၊ ခိုင္းအိေရကန္၊ ခိုဝဆခီေရကန္ စေသာေရကန္သံုးခုႏွင့္ ပင္လယ္ကိုခြဲဲၿခားထားေသာ အရွည္ပ်မ္းမွ် ၄ ကီလိုမီတာရွိေသာ ဆဆု။ အသီးသီးေသာေရကန္တြင္ ေဂဟစနစ္သည္မတူညီဘဲ နည္ပညာအရအဖိုးတန္ေသာေနရာ။ ခိုရွိဂိကၽြန္းတန္းတြင္ ရွု ့ခင္းအလွဆံုးၿဖစ္ၿပီး မူလက ဆစြတ္မဟန္းခ်ဳက ထိုရွု ့ခင္းအလွကို (နာဂမဲေနာ့ဟမ) ဟု ေခၚဆိုခဲ့ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Kagoshima ken satsumasendaishi satomachi

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.kagoshima-kankou.com/for/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  အနီးအနားတြင္ ပင္လယ္ကမ္းနားကိုေငးေမာၾကည့္ႏိုင္ေသာ ရွု ့ခင္းၾကည့္ေသာေနရာ၊ ရွည္လ်ားေသာ ဟမရွု ့ခင္းၾကည့္သည့္ေနရာ၊ တေနာ့ရွိရိရွု ့ခင္းၾကည့္ေနရာ ၃ ေနရာရွိပါသည္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Kamikoshiki-jima no sato ဆိပ္ကမ္း မွ ပ်မ္းမွ် ၆၀ မိနစ္

  Kamikoshiki-jima no sato ဆိပ္ကမ္ မွ ပ်မ္းမွ် ၁၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ခမိခိုရွိခိဂ်ိမ နဂမဲေနာ့ဟမ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၄~၅လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္