နာဂမခ်ိခိုမိဆဲဒိုးအိုရိ
နာဂမခ်ိခိုမိဆဲဒိုးအိုရိ
နာဂမခ်ိခိုမိဆဲဒိုးအိုရိ
နာဂမခ်ိခိုမိဆဲဒိုးအိုရိ နာဂမခ်ိခိုမိဆဲဒိုးအိုရိ နာဂမခ်ိခိုမိဆဲဒိုးအိုရိ

ဆယ့္တစ္လပိုင္း

ခုေရာအိရွိဟန္းဆဲအိေခတ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ သစ္သားလမ္း။ ယေန ့အထိၿပီးၿပည့္စံုေသာပံုစံၿဖင့္က်န္ရစ္ေနေသာအရာသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအရ ခၽြင္းခ်က္မရွိေသာဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံမွသတ္မွတ္ထားေသာ ယဥ္ေက်းမွုအေမြအႏွစ္၏ ကိုးဘရွိယအိမ္ရာ၊ အရက္ဆိုင္စသည္မ်ားက တန္းစီရွိေနၿပီး ၿမိဳ ့ေဟာင္းဆိုေသာအေနအထားကို ယေန ့အထိၿမင္ေတြ ့ႏိုင္ပါသည္။ ဒီပံုစံသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မိုး၊ေႏြရာသီ၏ၿပင္းထန္ေသာေနေရာင္၊ ေဆာင္းရာသီ၏ ႏွင္းက်မွုမ်ားမွ လူမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင္ေ့ရွာက္ေပးလာခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တင္ ခုေရာအိရွိၿမိဳ ့သည္ သမိုင္းအရ ရွု ့ခင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ကန္ ့သတ္နယ္ေၿမအၿဖစ္သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ယဥ္ေက်းမွုဌာနမွ အေရးၾကီးေသာ ယဥ္ေက်းမွဳအေမြအႏွစ္အၿဖစ္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားၿပီး လက္ရွိမွာလည္း လွပေသာၿမိဳ ့အၿဖစ္ရွိေနၿပီး ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္၇ွိပါသည္

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Aomori ken Kuroishi-shi Nakamachi

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  ဆိုင္ကိုလိုက္ကာကြာၿခားပါသည္

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://kuroishi.or.jp/english

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  အဲဒိုေခတ္တြင္လည္း ရွိခဲ့ပါသည္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Hiro minami ရထားလိုင္း Kuroishi ဘူတာမွ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ပ်မ္းမွ် ၁၀ မိနစ္

  Tōhoku ကားလမ္း Kuroishi IC မွ ပ်မ္းမွ် ၁၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

နာဂမခ်ိခိုမိဆဲဒိုးအိုရိ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္