တခိေနာ့အုအဲပန္းၿခံ
တခိေနာ့အုအဲပန္းၿခံ
တခိေနာ့အုအဲပန္းၿခံ
တခိေနာ့အုအဲပန္းၿခံ
တခိေနာ့အုအဲပန္းၿခံ
တခိေနာ့အုအဲပန္းၿခံ
တခိေနာ့အုအဲပန္းၿခံ တခိေနာ့အုအဲပန္းၿခံ တခိေနာ့အုအဲပန္းၿခံ တခိေနာ့အုအဲပန္းၿခံ တခိေနာ့အုအဲပန္းၿခံ တခိေနာ့အုအဲပန္းၿခံ

ငါးလပိုင္း

ေမလဆန္းမွ ဇြန္လဆန္းအထိ တခိေဂ်ာပန္းၿခံတစ္ခြင္တစ္ၿပင္လံုးတြင္ ရွိဘဇာကူရာမ်ားက ပြင့္ပါသည္။ တစ္လၾကာဆက္တိုက္ပြင့္ေသာ ဒီပန္းသည္ ပန္းေရာင္းလန္းဆန္းရံုတစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘဲ ေမႊးေသာရနံလည္းရွိပါသည္။ တဖန္ႏွစ္တိုင္း တိုးပြားလာၿပီး အခုဆိုပါက ပ်မ္းမွ် တစ္သိန္းစတုရန္းမီတာရွိေသာအုပ္စုၿဖင့္ ပြင့္ေနပါသည္

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Hokkaidō Monbetsu-gun Takinoue-chō Motomachi

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  ရွဘဇာကူရာပြဲကာလတြင္းသာ အခေၾကးေငြေပးေခ်ရပါသည္

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၂၄နာရီဝင္ေရာက္နိုင္ပါသည္

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  https://town.takinoue.hokkaido.jp/shok...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  ငါးလပိုင္း, ေျခာက္လပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

  ပန္းေရာင္ပန္းမ်ားက ပန္းၿခံတစ္ခုလံုးတြင္ အၿပည့္ၿဖစ္ေနပါသည္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Asahikawa Monbetsu ကားလမ္း ( Ukishima IC) မွ ပ်မ္းမွ် ၄၅ မိနစ္

  JR Kamikawa ဘူတာတြင္ဆင္းၿပီးေနာက္ တကၠစီၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၆၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

တခိေနာ့အုအဲပန္းၿခံ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္