ခမိယူးဘဲစြတ္ခ်ဳရိဖုပန္းၿခံ
ခမိယူးဘဲစြတ္ခ်ဳရိဖုပန္းၿခံ
ခမိယူးဘဲစြတ္ခ်ဳရိဖုပန္းၿခံ
ခမိယူးဘဲစြတ္ခ်ဳရိဖုပန္းၿခံ
ခမိယူးဘဲစြတ္ခ်ဳရိဖုပန္းၿခံ ခမိယူးဘဲစြတ္ခ်ဳရိဖုပန္းၿခံ ခမိယူးဘဲစြတ္ခ်ဳရိဖုပန္းၿခံ ခမိယူးဘဲစြတ္ခ်ဳရိဖုပန္းၿခံ

ေျခာက္လပိုင္း ေန့လည္

ပန္းၿခံထဲတြင္ ပြင့္ေနၾကေသာက်ဴလစ္မ်ားသည္ (ကင္းတေရာ) (မိုမိုတေရာ) (ဝါးမင္းသမီး) (ႏွင္းၿဖဴမင္းသမီး) စသာ ကေလးပံုၿပင္မ်ား၏ အဓိကသရုပ္ေဆာင္မ်ား၏ အမည္မ်ားပါဝင္ေနေသာအရာမ်ား၊ မူလေဟာ္လန္ မွ တိုက္ရိုက္တင္သြင္းလာေသာ ထူးၿခားေသာမ်ိဳႏြယ္မ်ားအပါအဝင္ ပ်မ္းမွ် အပင္ေပါင္း ၁၂၀ ခန္ ့ရွိပါသည္

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Hokkaidō Monbetsu-gun Yūbetsu-chō Kamiyūbetsu tondenshigaichi

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  လူၾကီး (အထက္တန္းႏွင့္အထက္ ) ၅၀၀ ယန္း
  ကေလး (မူလတန္း၊အလယ္တန္း ) ၂၅၀ ယန္း မူၾကိဳ အခမဲ့

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၈ း ၀၀ မွ ၁၈ း ၀၀ (၁၇ း ၃၀ အထိ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္)

 • ပိတ္ရက္

  က်ဴလစ္ပန္းအခ်ိန္တြင္ ပိတ္ရက္မရွိပါ

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.town.yubetsu.lg.jp/tulippark/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  ငါးလပိုင္း, ေျခာက္လပိုင္း

 • အဓိကအခ်က္

  ေမလဆန္း မွ ဇြန္လဆန္းတြင္ က်ဴလစ္ပန္း

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Dōō ကားလမ္း ( Pippu လမ္းဆံု) မွ Asahikawa Monbetsu လမ္းမွတစ္ဆင့္ ပ်မ္းမွ် ၁၂၀ မိနစ္

  Ohōtsuku Monbetsu ေလဆိပ္မွ ပ်မ္းမွ် ၃၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ခမိယူးဘဲစြတ္ခ်ဳရိဖုပန္းၿခံ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၁~၁၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္