ကယူးခိတဂုနိခိုင္းအိဒိုးအြန္းေနာ့ဂ်ဳခု
ကယူးခိတဂုနိခိုင္းအိဒိုးအြန္းေနာ့ဂ်ဳခု
ကယူးခိတဂုနိခိုင္းအိဒိုးအြန္းေနာ့ဂ်ဳခု ကယူးခိတဂုနိခိုင္းအိဒိုးအြန္းေနာ့ဂ်ဳခု

မူလက နာကယာမလမ္းမွ ခြဲထားေသာ ခိတရွင္းခ်ဴး၊ ဂ်ပန္ပင္လယ္ကို ဦးတည္ထားေသာ အေနာက္ဘက္ႏိုင္ငံလမ္း၏ စီးပြားေရးအရအခ်က္အခ်ာက်ေသာအခ်က္အေနၿဖင့္ စည္ပင္သာယာခဲ့ေသာ တည္းခိုသည့္ေနရာ။ ၿမင္း ၂၅ေကာင္၊ လူအင္အား ၂၅ ေယာက္ၿဖင့္ ပံမွန္ၿပဳလုပ္ထားသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ လက္ရွိတြင္လည္း အလယ္ကိုစီးဆင္းေနေငာ ေရသည္ နွစ္ဘက္လံုးတြင္ (အုဒစြတ္) ၏ တြင္တက္ေနေသာ ကုန္သည္အိမ္၊ တည္းခိုခန္းမ်ား က်န္ရစ္ခဲ့ၿပီး အေရွ ့အေနာက္ ၆၅၀မီတာခန္ ့ ရွိေသာၿမိဳ ့ကို ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ( ဂ်ပန္လမ္း ၁၀၀ ) တြင္ ပါဝင္ပါသည္

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Nagano ken Tōmishi Motoun'no 1098

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://tomikan.jp/en/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ေရွ ့ေၿမာက္ဘက္ႏိုင္ငံလမ္းမ်ား၏စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာက်ေသာေနရာ

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Shina no ရထားလိုင္း Tanaka ဘူတာ . Ōya ဘူတာ မွ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ပ်မ္းမွ် ၂၀ မိနစ္

  Jōshin'etsu ကားလမ္း Tōbu yu no maru IC မွ ပ်မ္းမွ် ၁၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ကယူးခိတဂုနိခိုင္းအိဒိုးအြန္းေနာ့ဂ်ဳခု၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၂~၃လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္