ခါတိုရိျမိဳ့ ဆာဝရ
ခါတိုရိျမိဳ့ ဆာဝရ
ခါတိုရိျမိဳ့ ဆာဝရ
ခါတိုရိျမိဳ့ ဆာဝရ
ခါတိုရိျမိဳ့ ဆာဝရ ခါတိုရိျမိဳ့ ဆာဝရ ခါတိုရိျမိဳ့ ဆာဝရ ခါတိုရိျမိဳ့ ဆာဝရ

ေျခာက္လပိုင္း

တိုနဲျမစ္ရဲ့ ေရလမ္းေၾကာင္းကို အသံုးျပဳျပီး အဲဒိုေခတ္မွာ စားသံုးကုန္ေတြ စုေဆာင္းရာေနရာျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဆာဝရက ( အဲဒိုအေကာင္းဆံုး ) လို ့ေျပာနိုင္ေလာက္ေအာင္ ေပါၾကြယ္ဝပါတယ္။ အိနိုးတာဒတခရဲ့ အိမ္ေဟာင္းကို အစျပဳျပီး အဲဒို၊ မဲအိဂ်ိ၊ တိုင္းေရွာဆိုတဲ့ ေခတ္အသီးသီးရဲ့ အေဆာက္အဦးေတြ ဆက္ဆက္ျပီး ထူးျခားတဲ့ ရွုခင္းကို ဖန္တီးျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Chibakenkatorishi Sawarai 1722 - 1 shūhen

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.city.katori.lg.jp/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ေခတ္အသီးသီးရဲ့ အေဆာက္အဦးေတြက တြဲဆက္ေနတဲ့ ထူးျခားတဲ့ ရွုခင္းျဖစ္တယ္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR Sawara ဘူတာ မွ ၁၀ မိနစ္ လမ္းေလွ်ာက္

  Higashiseki ကားလမ္း Sahara Katori IC မွ ၁၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ခါတိုရိျမိဳ့ ဆာဝရ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၈~၉လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္