တိုေရာအိုချမိဳ့ အိဇုရွိ
တိုေရာအိုချမိဳ့ အိဇုရွိ
တိုေရာအိုချမိဳ့ အိဇုရွိ
တိုေရာအိုချမိဳ့ အိဇုရွိ
တိုေရာအိုချမိဳ့ အိဇုရွိ
တိုေရာအိုချမိဳ့ အိဇုရွိ
တိုေရာအိုချမိဳ့ အိဇုရွိ တိုေရာအိုချမိဳ့ အိဇုရွိ တိုေရာအိုချမိဳ့ အိဇုရွိ တိုေရာအိုချမိဳ့ အိဇုရွိ တိုေရာအိုချမိဳ့ အိဇုရွိ တိုေရာအိုချမိဳ့ အိဇုရွိ

တစ္လပိုင္း

အိဇုရွိျမိဳ့က ( ေရွးမွတ္တမ္း ) ( ဂ်ပန္စာေပ) မွာလည္း နာမည္ကို ေတြ ့နိုင္တဲ့ သမိုင္းဝင္ျမိဳ့ေဟာင္းျဖစ္တယ္။ ယခင္ အိဇုနိုရဲတိုက္ျမိဳ့ အပိုင္းက နိုင္ငံအဖိုးတန္ရိုးရာယဥ္ေက်းမွုအေဆာက္အဦးအစု ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မွုအပိုင္းမွာ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ၃၇ ခုရွိတဲ့ ဟသၤာျပဒါးေရာင္ တိုရိအိဂိတ္ေပါက္ေတြ နဲ ့ရဲတိုက္ရဲ့ ထင္ရွားေပၚလြင္မွုျပီး လွပတဲ့ ( အိဇုနိုရဲတိုက္ ) ရဲ့ ေျမေပၚမွာ စိုးခါဂါမိဘုရားေက်ာင္း၊ ခါစြတ္ရ ခိုဂိုရိုဆမ္းခေရာအထိမ္းအမွတ္၊ အၾကီးအကဲအိမ္ယာ ေတြကို ေတြ ့ျမင္နိုင္ပါတယ္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Hyōgoken toyookashi izushimachi-nai machi ta

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.izushi.co.jp/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ( ေရွးမွတ္တမ္း ) ( ဂ်ပန္စာေပ) မွာလည္း ေတြ ့နိုင္တဲ့ ရဲတိုက္ျမိဳ့ျဖစ္တယ္။

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR Yōka ဘူတာ မွ ကားျဖင့္ ၁၅ မိနစ္

  Bantan renraku ကားလမ္း Wadayama IC မွ ၃၀ မိနစ္ခန္ ့

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

တိုေရာအိုချမိဳ့ အိဇုရွိ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္