အိုအီဝခဲဂ်ဳခု
အိုအီဝခဲဂ်ဳခု
အိုအီဝခဲဂ်ဳခု
အိုအီဝခဲဂ်ဳခု အိုအီဝခဲဂ်ဳခု အိုအီဝခဲဂ်ဳခု

ဆယ့္တစ္လပိုင္း

တည္းခိုေဆာင္အေနၿဖင့္ ထင္ရွားစည္ကားခဲ့ေသာ တည္းခိုေဆာင္ၿဖစ္သည္။ အိုအိုဝခဲဂ်ဴခုသည္ အုပ္ၾကြပ္မ်ားၿဖင့္ ေရေႏြးၾကမ္းေသာက္ေသာအခန္းသည္ ထိုေခတ္ကအတိုင္း ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ လမ္းေလွ်ာက္ၿပီးအလုပ္သြားၾကေသာစနစ္စတင္သည့္အခ်ိန္မွ တိုးတက္လာခဲ့ေသာ အိုအိုဝခဲဂ်ဳခုသည္ ခြဲၿခားထားေသာေက်ာက္တိုင္ရွိၿပီး နာကဆန္းဒိုးႏွင့္ ခိတခုနိဂိုင္းဒိုး၏ ခြဲၿခားသည့္ေနရာ ၿဖစ္ေနပါသည္။ လမ္းေလွ်ာက္ၿပီး အလုပ္သြားသူမ်ားသာမက ဘုရာေက်ာင္းကို လာေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ၾကေသာလူမ်ားၿဖင့္လည္း စည္ကားလ်က္ရွိပါသည္။ အိုအိုဝခဲဂ်ဳသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆက္တိုက္ ႏွစ္ခုေသာ တည္းခိုေဆာင္ရွိၿပီး အိုအိုဝခဲတြင္ အနည္းငယ္ေသာ ဗိသုကာအေဆာက္အဦးမ်ားလည္း က်န္ရစ္ေနသည့္အတြက္ မူလက အသြင္အၿပင္မ်ားကို ၿမင္ေတြ ့ႏိုင္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Nagano ken Kitasaku-gun Karuizawa-chō ōazaoiwake

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  -

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ခ်ဴးဆန္းဒိုး ႏွင့္ ခိတခုနိဂိုင္းဒိုး၏ ခြဲၿခားေသာတည္းခိုေဆာင္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Shina no လိုင္း Shinanooiwake ဘူတာမွ လမ္းေလွ်ာက္ပါကပ်မ္းမွ် ၃၀ မိနစ္

  Jōshin'etsu ကားလမ္း Komoro IC မွ ပ်မ္းမွ် ၂၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

အိုအီဝခဲဂ်ဳခု၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၁~၁၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္