အုမဲဒစုခိုင္းဘိရုခူးခ်ဳးတဲအိအန္းတန္းဘိုးဒိုင္း
အုမဲဒစုခိုင္းဘိရုခူးခ်ဳးတဲအိအန္းတန္းဘိုးဒိုင္း
အုမဲဒစုခိုင္းဘိရုခူးခ်ဳးတဲအိအန္းတန္းဘိုးဒိုင္း
အုမဲဒစုခိုင္းဘိရုခူးခ်ဳးတဲအိအန္းတန္းဘိုးဒိုင္း
အုမဲဒစုခိုင္းဘိရုခူးခ်ဳးတဲအိအန္းတန္းဘိုးဒိုင္း အုမဲဒစုခိုင္းဘိရုခူးခ်ဳးတဲအိအန္းတန္းဘိုးဒိုင္း အုမဲဒစုခိုင္းဘိရုခူးခ်ဳးတဲအိအန္းတန္းဘိုးဒိုင္း အုမဲဒစုခိုင္းဘိရုခူးခ်ဳးတဲအိအန္းတန္းဘိုးဒိုင္း

ဆယ့္ႏွစ္လပိုင္း ညေန

ရွင္းအုမဲဒၿမိဳ ့တြင္တည္ေဆာက္ထားေသာ အုမဲဒစကိုင္းအေဆာက္အဦး။ အၿမင့္ ၁၇၃ မီတာ၊ ဖြင့္ထားေသာဧရိယာ္မွ ၿမင္ရေသာ အိုဆာကာရွု ့ခင္းသည္ တကယ့္ကို အေကာင္းဆံုးရွု ့ခင္းၿဖစ္ၿပီး အုမဲဒ၏ အထပ္ၿမင့္မိုးေမွ်ာ္တိုက္မ်ား၊ စည္ကားေသာၿမို ့တြင္းလမ္းမ်ားသည ္ခ်က္ခ်င္းအနီးအနားတြင္ ၿမင္ရၿပီး ထိုအလင္းေရာင္ပမာဏသည္ စိတ္ကူးထားေသာပမာဏထက္ ေက်ာ္လြန္ပါသည္။ အမဲေရာင္မီးမ်ားကို သံုးထားေသာ ၾကမ္းခင္းကို အလင္ေရာင္ထြန္းၿခင္း၊ အခန္းတြင္းနားေနသည့္ေနရာမ်ား စေသာ ခံစားခ်က္မ်ားအၿပည့္ၿဖင့္ ရွိေနပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Ōsakafuōsakashi Kitaku Ōyodonaka 1 - 1 - 88

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၁၀ း ၀၀ မွ ၂၂း ၀၀

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.kuchu-teien.com/observatory/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  လွပေသာညရွု ့ခင္းမ်ားကို ခံစားနိုင္ေသာေနရာ

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR Ōsaka ဘူတာမွ လမ္းေလွ်ာက္ပါကပ်မ္းမွ် ၁၅ မိနစ္

  Hanshin ကားလမ္း Umeda ထြက္ေပါက္မွ ပ်မ္းမွ် ၁၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

အုမဲဒစုခိုင္းဘိရုခူးခ်ဳးတဲအိအန္းတန္းဘိုးဒိုင္း၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္