အုမဲဒစုခိုင္းဘိရုခူးခ်ဳးတဲအိအန္းတန္းဘိုးဒိုင္း
အုမဲဒစုခိုင္းဘိရုခူးခ်ဳးတဲအိအန္းတန္းဘိုးဒိုင္း
အုမဲဒစုခိုင္းဘိရုခူးခ်ဳးတဲအိအန္းတန္းဘိုးဒိုင္း
အုမဲဒစုခိုင္းဘိရုခူးခ်ဳးတဲအိအန္းတန္းဘိုးဒိုင္း
အုမဲဒစုခိုင္းဘိရုခူးခ်ဳးတဲအိအန္းတန္းဘိုးဒိုင္း အုမဲဒစုခိုင္းဘိရုခူးခ်ဳးတဲအိအန္းတန္းဘိုးဒိုင္း အုမဲဒစုခိုင္းဘိရုခူးခ်ဳးတဲအိအန္းတန္းဘိုးဒိုင္း အုမဲဒစုခိုင္းဘိရုခူးခ်ဳးတဲအိအန္းတန္းဘိုးဒိုင္း

ေျခာက္လပိုင္း ည

ရွင္းအုမဲဒၿမိဳ ့တြင္တည္ေဆာက္ထားေသာ အုမဲဒစကိုင္းအေဆာက္အဦး။ အၿမင့္ ၁၇၃ မီတာ၊ ဖြင့္ထားေသာဧရိယာ္မွ ၿမင္ရေသာ အိုဆာကာရွု ့ခင္းသည္ တကယ့္ကို အေကာင္းဆံုးရွု ့ခင္းၿဖစ္ၿပီး အုမဲဒ၏ အထပ္ၿမင့္မိုးေမွ်ာ္တိုက္မ်ား၊ စည္ကားေသာၿမို ့တြင္းလမ္းမ်ားသည ္ခ်က္ခ်င္းအနီးအနားတြင္ ၿမင္ရၿပီး ထိုအလင္းေရာင္ပမာဏသည္ စိတ္ကူးထားေသာပမာဏထက္ ေက်ာ္လြန္ပါသည္။ အမဲေရာင္မီးမ်ားကို သံုးထားေသာ ၾကမ္းခင္းကို အလင္ေရာင္ထြန္းၿခင္း၊ အခန္းတြင္းနားေနသည့္ေနရာမ်ား စေသာ ခံစားခ်က္မ်ားအၿပည့္ၿဖင့္ ရွိေနပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Ōsakafuōsakashi Kitaku Ōyodonaka 1 - 1 - 88

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၁၀ း ၀၀ မွ ၂၂း ၀၀

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.kuchu-teien.com/observatory/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  လွပေသာညရွု ့ခင္းမ်ားကို ခံစားနိုင္ေသာေနရာ

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR Ōsaka ဘူတာမွ လမ္းေလွ်ာက္ပါကပ်မ္းမွ် ၁၅ မိနစ္

  Hanshin ကားလမ္း Umeda ထြက္ေပါက္မွ ပ်မ္းမွ် ၁၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

အုမဲဒစုခိုင္းဘိရုခူးခ်ဳးတဲအိအန္းတန္းဘိုးဒိုင္း၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁~၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္