ႏိုခိုေနာ့ရွိမ
ႏိုခိုေနာ့ရွိမ
ႏိုခိုေနာ့ရွိမ
ႏိုခိုေနာ့ရွိမ
ႏိုခိုေနာ့ရွိမ
ႏိုခိုေနာ့ရွိမ
ႏိုခိုေနာ့ရွိမ ႏိုခိုေနာ့ရွိမ ႏိုခိုေနာ့ရွိမ ႏိုခိုေနာ့ရွိမ ႏိုခိုေနာ့ရွိမ ႏိုခိုေနာ့ရွိမ

တစ္လပိုင္း

ဟခတပင္လယ္ေအာ္တြင္ ေပၚေနသာပတ္ဝန္းက်င္ ၁၂ကီလိုမီတာ၊ လူဦးေရပ်မ္းမွ် ၈၀၀ ခန္ ့ရွိေသာ ေသးငယ္ေသာ ကၽြန္း။ ဖုခုအိုကၿမိဳ ့ႏုအိေနာ့ဟမေနာ့ဟတိုဘမွ ကူတိုၿဖင့္ အနည္းငယ္ ၁၀မိနစ္ခန္ ့ရွိေသာ ဒီကၽြန္းတြင္ ဖုခုအိုကၿမိဳ ့တြင္းကို ၿမင္ေတြ ့ႏိုင္ေသာ ႏိုခုိေနာ့ရွိမ တန္းဘိုးဒိုင္းသည္ ရာသီေလးခုလံုးတြင္ ပန္းမ်ားပြင့္ၿပီး ၿမိဳ ့သူၿမိဳ ့သားမ်ားအနားယူေသာေနရာၿဖစ္သည့္ (ေနာ္ခိုေနာရွိမကၽြန္းပန္းၿခံ)၊ တဖန္ ဒီကၽြန္း၏ သမိုင္းေၾကာင္းကို ေဖာ္ၿပေသာ ေနာ္ခုိေနာ့ရွိမၿပတိုက္ရွိပါသည္။ စိတ္ေပါ့ပါးစြာၿဖင့္ ၿမိဳ ၏အေငြ ့အသက္မ်ားကို ေမ့သြားေစႏိုင္ေသာ ဖုခုအိုကၿမိဳ ့ၿမိဳ ့သားမ်ား၏ အပန္းေၿဖေနရာအေနၿဖင့္ စံုတြဲမ်ား ၊မိသားစုမ်ားအထိ လူၾကိဳက္မ်ားပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Fukuokaken fukuokashi Nishiku Noko 457 - 7

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  သီးသန္ ့ေနာ္ခိုရွိမသို ့သြားေသာ ကူတို လူၾကီး ၂၃၀ ယန္း၊ ကေလး ၁၂၀ ယန္း

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://nokonoshima.com/en/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ဟခကပင္လယ္ေအာ္တြင္ ေပၚေနေသာ ပန္းမ်ား သစ္ပင္မ်ားၿဖင့္ အပန္းေၿဖနားေနႏိုင္ေသာ ကၽြန္း

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR Shiei ေၿမေအာက္လိုင္း Hakataဘူတာမွ ဘတ္စ္ကားၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၂၀ မိနစ္၊ Noko ကူးတို ့ဆိပ္တြင္ ဆင္းပါ

  Kyūshū ကားလမ္း Dazaifu Icမွ ပ်မ္မွ် ၄၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ႏိုခိုေနာ့ရွိမ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၆~၇လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္