ဒဇိုင္းဖုတန္းမန္းဂူး
ဒဇိုင္းဖုတန္းမန္းဂူး
ဒဇိုင္းဖုတန္းမန္းဂူး
ဒဇိုင္းဖုတန္းမန္းဂူး
ဒဇိုင္းဖုတန္းမန္းဂူး ဒဇိုင္းဖုတန္းမန္းဂူး ဒဇိုင္းဖုတန္းမန္းဂူး ဒဇိုင္းဖုတန္းမန္းဂူး

ေျခာက္လပိုင္း

ပူေဇာ္ပသေသာ ဘုရားေက်ာင္း၏ ပင္မေဆာင္။ ခိခ်ိဇနဲခိုး၏ အုတ္ဂူေနရာတြင္ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ ခိခ်ိဇနဲခိုသည္ ေသၿပီးေနာက္ပိုင္း ေကာင္ကင္နတ္ဘုရားအၿဖစ္ထားရွိၿခင္းခံရၿပီး (ဘုရားသခင္) ၿဖစ္လာပါသည္။ ပညာေရး၊ ရိုးသားမွု၊ မေကာင္းဆိုးဝါးမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးေသာနတ္ဘုရားအၿဖစ္ ထင္ရွားလာၿပီး ဂ်ပန္တစ္ႏို္င္ငံလံုးမွ ကုိးကြယ္သူမ်ားက လည္ပတ္ၾကပါသည္။ အထူးသၿဖင့္ စာေမးပြဲေၿဖဆိုသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ စာေမးပြဲေအာင္ၿမင္ေစရန္ ဆုေတာင္းေသာကေလးငယ္ေလးမ်ား ၿဖင့္ စည္ကားပါသည္။ စနစ္တက်ၿပဳလုပ္ထားေသာ ပင္မခန္းေဆာင္သည္ ဖုခုအိုကခရိုင္၏ ၿပတိုက္အေနၿဖင့္ ရွိၿပီး မိခ်ိဇနဲခိုးယုခရိ၏ ပစၥည္းမ်ားမွ ႏိုင္ငံရတနာပ်မ္းမွ် ၅ ေသာင္းခန္ ့ကို စုေဆာင္းထားပါသည္။ တဖန္ တိုင္းအိဇိုင္းအိဖုတြင္ ခုေနာဒကို ပူေဇာ္ပသေသာပစၥည္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Fukuoka ken dazaifushisaifu 4 - 7 - 1

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  ဝင္ေရာက္မွုအခမဲ့

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၆ း ၃၀ မွ ၁၉ း ၀၀

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.dazaifutenmangu.or.jp/en

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ၾကိဳးစားအားထုတ္ၿပီး ေက်ာင္းပညာမ်ားကို သင္ၾကားၿပီး နတ္ဘုရားၿဖစ္သြားေသာ ခိုး၏ဘဝတစ္သက္စာ

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Nishinihon ရထားလိုင္း Dazaifu ဘူတာမွ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ပ်မ္းမွ် ၅ မိနစ္

  Kyūshū ကားလမ္း Dazaifu IC မွ ပ်မ္းမွ် ၁၅ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ဒဇိုင္းဖုတန္းမန္းဂူး၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

キーワード

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္