ခုဖုအအိုကေဂ်ာေနရာ
ခုဖုအအိုကေဂ်ာေနရာ
ခုဖုအအိုကေဂ်ာေနရာ
ခုဖုအအိုကေဂ်ာေနရာ
ခုဖုအအိုကေဂ်ာေနရာ ခုဖုအအိုကေဂ်ာေနရာ ခုဖုအအိုကေဂ်ာေနရာ ခုဖုအအိုကေဂ်ာေနရာ

၁၆၀၀ ခုႏွစ္တြင္ ဆဲခိဂန္းဟရာ၏တိုက္ခိုက္မွုတြင္ ေအာင္ၿမင္ခဲံေသာ ခုေရာဒေခ်ာဖု၏ ေပးအပ္ထားေသာ ခ်ိခုဇန္န္းခုနိတြင္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ထင္ရွားေသာရဲတိုက္အေနၿဖင့္ ခုေရာဒ က တည္ေဆာက္ထားခဲ့ေသာဖုခုအိုကရဲတိုက္သည္ ၇ႏွစ္ၾကာၿပီး ၁၆၀၈ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးခဲ့သည္။ ပင္လယ္ဘက္မွ ၿမင္ရေသာပံုစံသည္ ဗိ်ဳင္းပံုစံႏွင့္တူသည့္အတြက္ မူလက မိုင္းအိဇုရုေဂ်ာဟုလည္းေခၚၾကပါသည္။ ရန္သူကတိုက္ခိုက္ရန္ခဲယဥ္းသည့္အေနအထားရွိေသာ ၾကိဳးက်စ္မ်ား၊ ေက်ာက္နံရံမ်ားသည္ တူညီစြာၿဖင့္ ရဲတိုက္၏ အမည္ ဖန္တီးၿပဳလုပ္ထားမဳွမ်ားသည္ ခန္းညားထယ္ဝါမွုကို ၿဖစ္ေစပါသည္။ လက္ရွိတြင္အိုအိုဟိုရိပန္းၿခံၿဖစ္ေနၿပီး ဖုခုအိုကေဂ်ာမူလ သတင္းအခ်က္အလက္အေဆာက္အဦးတြင္ ဖုခုအိုကရဲတိုက္သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ဆြဲေဆာင္မွုကို ၿပန္လည္ၿဖစ္ေပၚေစေသာပံုစံ၊ ေၿမပံုေဟာင္းမ်ားကိုလည္း မိတ္ဆက္ေပးပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Fukuokakenfukuokashi Chūō-ku Jōnai

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  ဝင္ေရာက္မွုအခမဲ့

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၉ း ၀၀ မွ ၁၇ း ၀၀
  ဇူလိုင္ မွ ၾသဂုတ္ ၉ း ၀၀ မွ ၁၉ း ၀၀

 • ပိတ္ရက္

  ၉ း ၀၀ မွ ၁၇ း ၀၀
  ဇူလိုင္ မွ ၾသဂုတ္ ၉ း ၀၀ မွ ၁၉ း ၀၀

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://fukuokajyo.com/

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  ၉ း ၀၀ မွ ၁၇ း ၀၀
  ဇူလိုင္ မွ ၾသဂုတ္ ၉ း ၀၀ မွ ၁၉ း ၀၀

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  Shiei ေၿမေအာက္လိုင္း Akasaka ဘူတာမွ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ပ်မ္းမွ် ၈ မိနစ္

  Fukuoka toshi အေဝးေၿပးလမ္း Tenjinkita ဝင္ထြက္ေပါက္မွ ပ်မ္းမွ် ၅ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ခုဖုအအိုကေဂ်ာေနရာ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၁~၁၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္