ခုနိရွိတဲအိဂ်ဴးေယာဘြန္းခဇိုင္းဟိရာခဝခဲဂ်ဴးတခု
ခုနိရွိတဲအိဂ်ဴးေယာဘြန္းခဇိုင္းဟိရာခဝခဲဂ်ဴးတခု
ခုနိရွိတဲအိဂ်ဴးေယာဘြန္းခဇိုင္းဟိရာခဝခဲဂ်ဴးတခု
ခုနိရွိတဲအိဂ်ဴးေယာဘြန္းခဇိုင္းဟိရာခဝခဲဂ်ဴးတခု ခုနိရွိတဲအိဂ်ဴးေယာဘြန္းခဇိုင္းဟိရာခဝခဲဂ်ဴးတခု ခုနိရွိတဲအိဂ်ဴးေယာဘြန္းခဇိုင္းဟိရာခဝခဲဂ်ဴးတခု

ဆယ့္ႏွစ္လပိုင္း

အိုအိဝခဲခရိုင္နယ္နိမိတ္ႏွင့္ နီးကပ္ေသာ အုခိဟၿမိဳ ့အုဝဘမခ်ိ တေဂါမိုရိခ်ိခုတြင္တည္ရွိေသာ လယ္သမားအိမ္။ အဲဒိုေခတ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ထားၿပီး ဧရိယာ၏အနာက္ဘက္တြက္ရွိေနေသာ ခ်ိခုေဂါဂဝ၏ ၿမစ္လက္တက္ တနိဂဝက စီးဆင္းေနပါသည္။ အေပၚမွၾကည့္ပါက ခ်ိိဳင့္ေနေသာအေနအထားရွိေနသာ ပင္မခန္းသည္ အိုးဂတမအဲတနိေယာ္ဆဲမုနဲဇုခုရိ ဟုေခၚၾကေသာ္လည္း ခ်ိဳင့္ဝင္ေနေသာေၾကင့္ ခုဒိုပံုစံႏွင့္ဆင္တူရာမွ ခုဒိုတည္ေဆာက္ပံုဟု အမည္ေပးထားပါသည္။ အခန္းတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအရ ထူးဆန္းေသာေရခ်ိဳးခန္းအစား ခခရိယုၿပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ ေနရာရွိၿပီး ဘာကိုမွ အလဟသမၿပဳလုပ္ထာေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္သိမ္းထားေသာ ပံုစံမ်ိဳးၿမင္ရပါသည္။ ပင္မခန္းမ်ားသည္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ ဖုခုအိုကခရိုင္၏ ပထမဆံုးေသာအေမြအႏွစ္မ်ားၿဖစ္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Fukuoka ken Ukiha-shi Ukiha-chō Tagomori 383 - 1

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  လာေရာက္လည္ပတ္မွဳအခမဲ့

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  -

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  http://www.city.ukiha.fukuoka.jp/10gc0...

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

  လယ္သမားမ်ားအတြက္ ဖုခိုအိုကခရိုင္၏ ယဥ္ေက်းမွဳအေမြအႏွစ္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR Ukiha ဘူတာမွ ဘတ္စ္ကားၿဖင့္ ပ်မ္းမွ် ၂၀ မိနစ္ ၊ Misumi တြင္ဆင္းၿပီးေနာက္ လမ္းေလွ်ာက္ပါက ပ်မ္မွ် ၅ မိနစ္

  Ōita ကားလမ္း Haki IC မွ ပ်မ္းမွ် ၃၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ခုနိရွိတဲအိဂ်ဴးေယာဘြန္းခဇိုင္းဟိရာခဝခဲဂ်ဴးတခု၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

フォトコンテスト結果発表

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၁၁~၁၂လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္