ခ်ိခုေဂါေယာရွိအိရွိရာရဘဲဒိုဆိုအုဘိုမခ်ိနမိ
ခ်ိခုေဂါေယာရွိအိရွိရာရဘဲဒိုဆိုအုဘိုမခ်ိနမိ
ခ်ိခုေဂါေယာရွိအိရွိရာရဘဲဒိုဆိုအုဘိုမခ်ိနမိ ခ်ိခုေဂါေယာရွိအိရွိရာရဘဲဒိုဆိုအုဘိုမခ်ိနမိ

ဆယ္လပိုင္း

အၿဖဴေရာင္နံရံမ်ားရွိေနေသာ အိမ္မ်ားက်န္ေသာေဒသ။ အဲဒိုေခတ္ဟိုးေဂါလမ္း၏ တည္းခိုခန္းၿမိဳ ့အၿဖစ္ရွိေနေသာၿမိဳ ့သည္ ထိုေနာက္ပိုင္းတြင္ တၿဖည္းၿဖည္းစက္မွုလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေသာၿမိဳ ့အၿဖစ္ေၿပာင္းလဲလာၿပီး မဲဂ်ိ၊တိုင္းအိဆဲတြင္ ခန္းညာထယ္ဝါေသာေဆာက္လုပ္ပံုမ်ားၿဖင့္ရွိေနေသာ ကုန္သြယ္ေရးအိမ္မ်ားက တန္းစီရွိလာၿပီး စက္မွုကုန္သြယ္ေရးၿမိဳ ့ၿဖစ္လာပါသည္။ အၿဖဴေရာင္သုတ္ထားေသာ အိမ္မ်ားသည ္စီတန္းစြာရွိေနၿပီး ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားလည္း မ်ားေသာ ၿမိဳ ့သည္ ထိုအခ်ိန္အခါ၏ စည္ပင္သာယာမွုကို ယခုအထိ တစ္ဆင့္ေၿပာၾကားေနၿပီး လက္ရွိတြင္ တိတ္ဆိတ္ေသာအခ်ိန္ကို ေပါင္းစပ္ထားေသာ အထက္တန္းက်ေသာေနရာၿဖစ္ေနပါသည္။ ၁၉၉၆ တြင္ နိုင္ငံ၏ (ရိုးရာအေဆာက္အဦးထိန္းသိမ္းသည့္ေနရာ) တြင္ပါဝင္ပါသည္။

 • ေနရပ္လိပ္စာ

  Fukuoka ken Ukiha-shi yoshiichō

  တည္ေနရာျပေျမပံု

 • ၀င္ေျကး

  -

 • ဖြင့္ခ်ိန္

  ၈ း ၃၀ မွ ၁၇ း ၁၅

 • ပိတ္ရက္

  -

 • ၀က္ဘ္ဆိုက္

  -

 • အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါ

  တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

 • အဓိကအခ်က္

 • အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံ၊IC မွလမ္းေျကာင္းရွာမည္။

  JR Chikugoyoshii ဘူတာလမ္းေလွ်ာက္ပါက ပ်မ္မွ် ၁၀ မိနစ္

  Ōita ကားလမ္း Asakura IC မွ ပ်မ္းမွ် ၁၀ မိနစ္

လည္ပတ္ရန္ေနရာ၏တည္ေနရာ

ပိုျကီးေသာေျမပံုကိုျကည့္မည္

ခ်ိခုေဂါေယာရွိအိရွိရာရဘဲဒိုဆိုအုဘိုမခ်ိနမိ၏အနီးအနားေနရာမ်ား၅၀ကီလိုမီတာအတြင္း

အနီးအနားေျမပံုကိုျကည့္မည္။

ဆက္္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားစာရင္း

အားလံုးျကည့္မည္

ဒီလအတြင္းလူျကိုက္မ်ားေဒသမ်ား

၉~၁၀လပိုင္းအတြင္းအၾကံျပဳခ်က္